poniedziałek, 23 stycznia 2017

Skąd biorą się fryzjerzy

Skąd biorą się fryzjerzy


Autor: Jaspis


Każdy z nas korzysta z usług fryzjerskich. Obcinanie włosów to jeden z niewielu tradycyjnych zawodów, który nie został jeszcze wyparty, przez rozwój technologii, lub masową produkcję, która sprawia, że nie da się już oddawać butów do naprawy, gdyż są one jednorazowego użytku.


Jak na razie nie udało się wymyślić urządzenia, które zastępowałoby fryzjera, więc wszyscy jesteśmy zdani na ich usługi. Czy zastanawialiście się kiedyś jak w dzisiejszych czasach zdobywa się wykształcenie w tym zawodzie? Jest kilka możliwości. Przede wszystkim najbardziej podstawowa, czyli szkoła zawodowa, która kończy się państwowym egzaminem czeladniczym. Istnieją jednak również inne sposoby, na przykład kursy dla fryzjerów.

W tym wypadku jako klienci musimy jednak uważać. Na rynku jest bardzo dużo takich kursów, ale nie wszystkie są prowadzone na uczciwych zasadach. Jeżeli ktoś chodził na kurs "zostań fryzjerem w 5 tygodni" to możemy być pewni, że nie poradzi sobie z ostrzyżeniem nas jeżeli oczekujemy czegoś więcej niż tak zwanego jeżyka. Oczywiście nie jest to standard, są też szkolenia dla fryzjerów prowadzone przez odpowiedzialne osoby, które wiedzą, że w tym fachu liczy się najbardziej praktyka, której nie da się przeprowadzić w tak krótkim czasie.

Warto zwrócić też uwagę siedząc w salonie, czy oprócz zaświadczenia o zdobyciu uprawnień do wykonywania zawody nie znajdują się też dodatkowe dyplomy świadczące o ukończeniu dodatkowych zajęć, które mają na celu rozwijanie umiejętności fryzjerów. Takim dodatkowym atutem naszego fryzjera może być akademia fryzjerska ukończona przez niego. W takich akademiach często pracują osoby bardzo znane w tej branży i mające duże osiągnięcia na konkursach fryzjerskich. Jeżeli zobaczymy na ścianie salonu fryzjerskiego, do którego chodzimy taki dyplom to możemy być pewni, że nasz fryzjer poradzi sobie z każdą naszą zachcianką.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Praktyki i staże zawodowe w Europie

Praktyki i staże zawodowe w Europie.


Autor: Krzysztof Jachimowicz


Praktyki zawodowe są obecnie jedną z najpopularniejszych metod zdobywania przez młodych ludzi doświadczenia zawodowego i doskonalenia kwalifikacji, a dla pracodawców jednym ze sposobów poznania kandydatów do pracy.


Obok korzyści dla dalszego rozwoju kariery zawodowej, wyjazd taki daje stażystom możliwość poznania innego kraju. Zdobyte w czasie zagranicznych staży czy praktyk doświadczenie, przyczynia się do podniesienia atrakcyjności zawodowej studentów i absolwentów, zwiększając tym samym ich szanse na znalezienie ciekawej pracy.

W niniejszym artykule będzie można znaleźć informacje na temat zagranicznych programów praktyk i staży, stowarzyszeń studentów oferujących programy wymiany lub staży. Mam nadzieję, że informacje zawarte tutaj będą pomocne studentom i absolwentom w świadomym i przemyślanym podejmowaniu decyzji o wyjeździe na praktykę czy staż za granicę.

1. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

Program stwarza możliwość wzięcia udziału w szkoleniu/stażu w jednym z państw członkowskich UE/EOG. Aby móc uczestniczyć w programie należy zwrócić się do instytucji, które realizują projekty międzynarodowej wymiany studentów. W Europie można skontaktować się z Krajową Agencją programu. Każda instytucja określa czas i rodzaj szkolenia/stażu, wymagania stawiane kandydatom oraz termin składania wniosków. Pracodawcy, u których mają być organizowane szkolenia/staże, wybierani są w ramach umów o współpracy. Udział w tym programie jest bezpłatny, a praktykant/stażysta otrzymuje stypendium na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem: kosztów podróży, ubezpieczenia i zakwaterowania. Czas trwania szkolenia/stażu jest zróżnicowany, a program jest adresowany do osób uczących się, uczniów szkół średnich, studentów, absolwentów, jak i również do osób poszukujących pracy.

2. EURODYSSEE

Jest programem wymiany Zgromadzenia Regionów Europejskich. Daje on osobom w wieku 18-30 lat mieszkającym w regionach biorących udział w programie, możliwość zdobycia doświadczenia podczas 3-6 miesięcznej praktyki w przedsiębiorstwie w innym regionie uczestniczącym w programie. Adresowany jest więc do osób, przedsiębiorstw i regionów.

3. SEZAME

Jest to stowarzyszenie oferujące cudzoziemcom wymiany i praktyki rolnicze we Francji. Uczestnikiem może być osoba w w ieku 18-30 lat, student lub absolwent szkoły rolniczej, który posiada doświadczenie w rolnictwie i zna język państwa przyjmującego. Uczestnicy praktyk otrzymują wynagrodzenie.

4. AESTE

Program wymiany który obejmuje dziedziny techniczno-naukowe, architekturę oraz inżynierię. Adresowany jest do osób pragnących odbyć staż w swoim kraju lub do tych, którzy znaleźli pracodawcę gotowego przyjąć ich na staż w innym kraju, ale w tym przypadku pracodawca uiszcza opłatę na konto IAESTE. Aby zarejestrować się w stowarzyszeniu, należy skontaktować się z przedstawicielem IAESTE we własnym kraju, a prawie wszystkie kraje europejskie takich przedstawicieli mają.

5. BEST

Jest to Rada Europejskich Studentów nauk technicznych, która promuje komunikację, współpracę oraz możliwość wymiany studentów w całej Europie.

6. AIESEC

Stowarzyszenie to wspiera międzynarodowe wymiany w dziedzinach zarządzania i ekonomii, promując dwa rodzaje praktyk. Pierwszą z nich jest praktyka socjalna w organizacjach pozarządowych, drugą - praktyka/staż u pracodawcy. Praktyki mogą trwać od 8 do 78 tygodni i sa adresowane do uczniów lub świeżo upieczonych absolwentów uczelni ekonomicznych. Nabór odbywa się na początku roku akademickiego i obejmuje egzamin językowy oraz rozmowę kwalifikacyjną z kadrą pedagogiczną i zarządzającą uczelnią. Wydatki za podróż pokrywa praktykant. AIESEC zapewnia zakwaterowanie, a pracodawca zwraca poniesione wydatki. Oosby zainteresowane powinny zarejestrować się na uczelni będącej członkiem AIESEC lub skontaktować się z przedstawicielem w swoim kraju.

7. ELSA

Stowarzyszenie zajmujące się programem staży i praktyk zawodowych dla prawników. Jest stowarzyszeniem studentów i młodych absolwentów prawa. Kandydaci powinni przesłać wypełniony formularz wraz z CV. Selekcja stażystów przeprowadzana jest przez zainteresowane biura i firmy. Jednym z wymagań jest znajomość języka kraju, w którym odbywać ma się staż. Zazwyczaj po zakończeniu stażu ma miejsce zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

8. IFMSA

Prowadzi działalność w branży medycznej. Stowarzyszenie organizuje staże dla studentów szkół medycznych oraz młodych lekarzy, poniżej 28 roku życia, w okresie 6 miesięcy od ukończenia studiów. Rekrutacja na staż odbywa się na początku roku akademickiego oraz zapewnia się bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

9. EURES

Jest siecią współpracy służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy. Celem działania EURES jest ułatwienie mobilności na europejskim ranku pracy poprzez oferowanie usług na rzecz poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, a także wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze swobodnego przepływu osób na terenie EOG.

Studenci lub absolwenci zainteresowani podjęciem stażu bądź praktyki u pracodawców zagranicznych powinni szukać ofert na stronach internetowych swoich uczelni, instytucji naukowych lub wybranych pracodawców.

W artykule wykorzystano materiały z broszury opracowanej przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak budować efektywny zespół?

Jak budować efektywny zespół?


Autor: Ania Jowisz


Żeby stworzyć efektywny zespół, menadżer musi podjąć się innej pracy niż ta, nakierowana na indywidualny rozwój poszczególnych pracowników. Powinien on skupić się na czterech obszarach:


Budowanie zespołowego poczucia wartości i celu
Poczucie wartości (uczucie satysfakcji czerpane nie tylko z osiągnięć indywidualnych, ale również zespołowych i całej organizacji), przekłada się na efektywność grupy, co wykazały niejedne badania. Zespoły zapytane o to, co najlepiej buduje ich poczucie wartości zespołowej, najczęściej odpowiadają, że lider, który kieruje się zasadami i wspiera zespół, wspólny cel zespołu, wspólne świętowanie sukcesów, szansa na wykazanie się kreatywnością, pochwały i uznania, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, system, który nagradza pracę zespołową. Kiedy nagradzane są wyłącznie sukcesy indywidualne, brak jest okazji do wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami, nie ma wsparcia i uznania wysiłków zespołu, nie należy oczekiwać zaskakujących rezultatów pracy zespołowej, postępów czy zaangażowania.

Rozwijanie zdolności szybkiej adaptacji do zmian
W dzisiejszych czasach coraz trudniej nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, czy wymogami, dlatego dobry zespół powinien umieć dostosować się do tak zmiennych warunków w sposób szybki i płynny. Takie zespoły charakteryzują się:

-Jasno określonymi zasadami współpracy obejmującymi wcześniej zdefiniowany zakres swobody decyzyjnej w ramach zespołu, jasno określonymi celami zarówno indywidualnymi jak i zespołowymi, zakresem wspólnych działań: ilości, jakości, sposobie mierzenia, kontrolowania i rozliczania, zasady komunikacji wewnątrz zespołu.

-Stałym dostępem do informacji, czyli wypracowanym procesem bieżącego uzyskiwania przez zespół informacji dotyczących zmian w zakresie strategii, celów i oczekiwań stawianych przez kierownictwo, a także zmian zachodzących na rynku i wynikających z nich wyzwań dla funkcjonowania organizacji i jej klientów.

-Możliwością bieżącego doskonalenia wiedzy i umiejętności, która opiera się na wspólnym wyciąganiu wniosków z popełnionych błędów, analizowaniu działań, które pozwoliły osiągnąć innym sukces, systemie samodoskonalenia wspartym wzajemnym coachingiem.

Zarządzanie rozwiązywaniem konfliktów
Różnica opinii jest nieunikniona zawsze tam, gdzie spotykamy więcej niż jedną osobę, a już w ogóle kiedy kilka osób ma pracować razem. Różne style pracy, osobiste preferencje tworzą podłoże do powstawania konfliktów. Konflikty w zespole mogą być destruktywne oraz konstruktywne. Te pierwsze będą niszczyć dobre relacje i obniżać efektywność zespołu, natomiast te drugie będą wspierać kreatywność i promować wymianę wiedzy oraz doświadczeń. Efektywne zespoły na bieżąco analizują potencjalne źródła nieporozumień i podejmują działania w celu ich wyeliminowania. W przypadku konfliktu menadżer zespołu może sam rozwiązać taki spór, bądź wspomóc zespół w zażegnaniu kłótni.

Zabezpieczanie odpowiednich zasobów
Skuteczność i efektywność zespołu można podnieść zapewniając mu we właściwym czasie i ilości odpowiednie zasoby. Zespół powinien samodzielnie określić, jakie zasoby są mu niezbędne dla osiągnięcia sukcesu, i które z nich są najważniejsze, natomiast rolą menadżera zespołu jest ich wynegocjowanie wewnątrz organizacji.

Tak więc menadżera zespołu czeka niemałe wyzwanie: musi on skupić się nie tyle na wszystkich z osobna co na całej grupie jako jedności - na bok muszą odejść ustalanie celów indywidualnym pracownikom, nagradzanie pojedynczych osób zamiast całego zespołu czy faworyzowanie jednostek. Nie jest to jednak zadanie łatwe. Z pomocą mogą nam tu przyjść odpowiednie szkolenia czy kursy prowadzone przez doświadczonych menadżerów i rzetelną firmę. Należy również pamiętać, iż dowodząc dobrymi sprzedawcami nie zawsze dowodzimy dobrym zespołem i nawet posiadając w zespole wybitne jednostki, utworzenie zgranej i dopracowanej grupy może nas kosztować dużo ciężkiej pracy.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Poznaj Sekrety Rekrutujących

Poznaj Sekrety Rekrutujących


Autor: Angelika Śniegocka


Jeśli znasz mojego bloga lub moją książkę "Rozmowa kwalifikacyjna - o czym nie wiedzą kandydaci do pracy czyli sekrety rekrutujących", to już wiesz, że wcale nie musisz być najlepszym kandydatem, aby dostać pracę. Poznaj sekrety, których zrozumienie umożliwi Ci wyjście z matni bezowocnego szukania pracy.


Sekret 1: Interview to rozmowa

Interview jest rozmową i jak w każdej rozmowie najważniejsze jest nawiązanie kontaktu z drugą osobą. Bycie miłą, sympatyczną osobą którą da się lubić jest kluczem do zjednania sobie ludzi i osiągnięcia sukcesu.
Sekret 2: Rozmowa kwalifikacyjna wymaga umiejętności po obydwu stronach

Nie wszystkie rozmowy są prowadzone perfekcyjnie, tak samo jak Ty nie zawsze świetnie na nich wypadasz. Rekrutujący to też człowiek i czasem też jest początkujący, tak jak i Ty. Wykorzystaj to - pomóż mu w trudnych momentach, a na pewno będzie Ci wdzięczny i Cię zapamięta.

Sekret 3: Nie ma idealnych kandydatów

To jest dobra wiadomość dla Ciebie. Wybór kandydata do pracy nie różni się niczym od wyboru mebli czy samochodu. Jest to zawsze kompromis pomiędzy tym kogo chcemy mieć a tym kto jest dostępny w danej chwili na rynku i na kogo nas stać. Jeśli kupowałeś meble albo samochód to już wiesz, że to iż nie jesteś najbardziej pożądanym kandydatem wcale nie oznacza, że nie zajmiesz wcześniej czy później wakatu w tej firmie.

Sekret 4: Wakat to problem i Ty jesteś jego rozwiązaniem

Gdyby firma nie miała problemów, nie potrzebowałaby Cię do pracy. Nikt nie lubi płacić za coś, co nie jest mu potrzebne do szczęścia. Jeśli to zrozumiesz, masz duże szanse na osiągnięcie sukcesu. Ułatwiaj ludziom pracę, bądź rozwiązaniem ich problemów a będą Ci wdzięczni i Cię zapamiętają. Zasada ta ma zastosowanie praktycznie w każdej chwili procesu rekrutacyjnego.

Sekret 5: Pracy nie dostają tak naprawdę najlepsi kandydaci

Jak już pisałam, nie ma idealnych kandydatów, a z tych dostępnych na rynku i tak nie dostają pracy najlepsi. Czy naprawdę uważasz, że McDonald's robi najlepsze hamburgery?

Rekrutacja to sprzedawanie siebie jako produktu, który rozwiąże obecne problemy pracodawcy. Bycie sobą jest tu najgorszym rozwiązaniem. Masz na tej scenie do odegrania rolę - rolę kandydata do pracy i to bardzo dobrego kandydata, więc nie możesz zachowywać się jak u siebie w salonie na kanapie. Wtedy byłbyś na pewno sobą, tylko jaką odniósłbyś z tego korzyść?

Sekret 6: Rozmowa rekrutacyjna to gra pozorów

I są w niej tematy, o których nie mówi się wprost. Wiadome jest, że chcesz z tego układu jak najwięcej wyciągnąć, ale mów językiem korzyści pracodawcy, nie swoich. Pracujesz dla pieniędzy, to jasne, ale nie poruszaj pierwszy tego tematu. Są to niepisane zasady bon-tonu i ktoś, kto ich nie przestrzega jest jak gość psujący powietrze na przyjęciu. Raczej nikt nie zwróci Ci uwagi, ale niesmak po sobie pozostawiasz.

Sekret 7: Większość pytań możesz przewidzieć i nauczyć się na nie odpowiadać

Ale gotowe odpowiedzi na pytania nie istnieją. Odpowiedzi na trudne pytania, które są dobre dla każdego kandydata, są nisko punktowanymi odpowiedziami! Dobra odpowiedź to odpowiedź osadzona w Twoim życiorysie i Twoich realiach - a jak się zapewne domyślasz nie jest możliwe napisanie takiej tutaj dla każdego Czytelnika.

Wszystko, co musisz zrobić to zamienić swoje wykształcenie, umiejętności i swoje unikalne cechy osobowości na język korzyści. Mów językiem korzyści pracodawcy, nie swoich. Jeśli miałbyś zapamiętać z mojego bloga jedno tylko zdanie, to niech to będzie to:

MÓW JĘZYKIEM KORZYŚCI PRACODAWCY

Wtedy nawet jeśli znajdziesz się w sytuacji, że nie przewidziałaś jakiegoś pytania, to wystarczy, że zastanowisz się chwilę nad tym po co Ci je zadano, w jakim celu, co tak naprawdę chce usłyszeć pracodawca, a bez problemu znajdziesz na nie właściwą odpowiedź.


Angelika Śniegocka
Dyrektor Personalny
www.RozmowaRekrutacyjna.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kursy zawodowe sposobem na kryzys

Kursy zawodowe sposobem na kryzys


Autor: Piotr Kwiatkowski


Kryzys gospodarczy nie pozostawia złudzeń - coraz częściej jesteśmy zmuszeni do przekwalifikowania się i szukania nowego miejsca pracy. Pomocne w tym okazują się kursy organizowane przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego.


W dobie szalejącego kryzysu gospodarczego coraz więcej osób traci obecne miejsce pracy i zmuszone jest do szukania nowego stanowiska, stanowiska które zapewni byt i pozwoli przejść przez ciężkie czasy obronną ręką. W związku z powyższym nie dziwi fakt zwiększającej się popularności wszelkiej maści kursów umożliwiających nam szybkie przekwalifikowania i dostosowanie się do nowych warunków pracy.

Jednym z popularniejszych jest kurs operatora wózków widłowych po którym zdobędziemy możliwość pracy przy rozładunku w magazynach, sklepach, hurtowniach, portach czy fabrykach. Jak więc widać kurs ten stwarza praktyczne możliwości zatrudnienia się wszędzie tam, gdzie następuje częsty obrót towarami w dużej ilości lub też towarami o dużych gabarytach.

Jednym z ośrodków pozwalających na kurs kierowca wózków widłowych jest Ośrodek Kształcenia Zawodowego znajdujący się w miejscowości Wieluń a jednocześnie w pobliżu miejscowości: Wieruszów, Praszka, Olesno, Sieradz i Pajęczno. Jako, że miałem okazję tam uczestniczyć w szkoleniu więc pozwólcie, że w tym artykule właśnie na jego przykładzie postanowię wam wyjaśnić na czym polega omawiane przeze mnie szkolenie.


W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że kurs na wózki widłowe - dokładniej „Kurs na kierowcę - operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym" - jest na wszystkie typy i rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych widłowych w jakich skład wchodzą spalinowe, akumulatorowe oraz na gaz LPG.


W drugiej kolejności przypominam, że jak w przypadku większości kursów tak i przy tym występują pewne wymogi, które musi spełnić kandydat. Nie są to zbyt restrykcyjne kryteria, w skład których wchodzi ukończony wiek 18 lat, przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków jezdniowych widłowych z napędem silnikowym.


Szkolenie trwa 67 godzin i składa się z części praktycznej oraz z teoretycznej - przy czym część teoretyczna stanowi lwią część przysposobienia - kończy się zaś egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Po pomyślnym ukończeniu egzaminu dostajemy Zaświadczenie kwalifikacyjne ważne na terenie całej Polski oraz w razie potrzeby Certyfikat uprawniający do pracy na terenie państw Unii Europejskiej.


Jak widać na powyższym przykładzie przeszkolenie do nowej pracy trwa niespełna 70 godzin a cena takowego kursu wacha się w granicach od 300 do 700 złotych. W związku z szalejącym kryzysem należało by pomyśleć o swojej przyszłości nawet jeżeli aktualnie posiadamy jeszcze pracę. Pomocne w tym są przeróżne kursy prowadzone przez OKZ - Ośrodki Kształcenia Zawodowego.

Jednym z ośrodków pozwalających na kurs kierowca wózków widłowych jest Ośrodek Kształcenia Zawodowego znajdujący się w miejscowości Wieluń a jednocześnie w pobliżu miejscowości: Wieruszów, Praszka, Olesno, Sieradz i Pajęczno. Jako, że miałem okazję tam uczestniczyć w szkoleniu więc pozwólcie, że w tym artykule właśnie na jego przykładzie postanowię wam wyjaśnić na czym polega omawiane przeze mnie szkolenie.


W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że kurs na wózki widłowe - dokładniej „Kurs na kierowcę - operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym" - jest na wszystkie typy i rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych widłowych w jakich skład wchodzą spalinowe, akumulatorowe oraz na gaz LPG.


W drugiej kolejności przypominam, że jak w przypadku większości kursów tak i przy tym występują pewne wymogi, które musi spełnić kandydat. Nie są to zbyt restrykcyjne kryteria, w skład których wchodzi ukończony wiek 18 lat, przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków jezdniowych widłowych z napędem silnikowym.


Szkolenie trwa 67 godzin i składa się z części praktycznej oraz z teoretycznej - przy czym część teoretyczna stanowi lwią część przysposobienia - kończy się zaś egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Po pomyślnym ukończeniu egzaminu dostajemy Zaświadczenie kwalifikacyjne ważne na terenie całej Polski oraz w razie potrzeby Certyfikat uprawniający do pracy na terenie państw Unii Europejskiej.


Jak widać na powyższym przykładzie przeszkolenie do nowej pracy trwa niespełna 70 godzin a cena takowego kursu wacha się w granicach od 300 do 700 złotych. W związku z szalejącym kryzysem należało by pomyśleć o swojej przyszłości nawet jeżeli aktualnie posiadamy jeszcze pracę. Pomocne w tym są przeróżne kursy prowadzone przez OKZ - Ośrodki Kształcenia Zawodowego.<-->


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Praca po dziennych czy zaocznych?

Praca po dziennych czy zaocznych?


Autor: Mirosław Nikolin


Wystarczy zerknięcie na studenckie fora internetowe, by zorientować się, jak wielką niechęcią pałają do siebie dwie grupy żaków: "dzienni" i "zaoczni".


Spór studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dotyczy w dużej mierze tego, kto jest lepiej wykształcony, a kto bardziej zaradny. Czy odpowiadając na oferty pracy, większe szanse na zainteresowanie pracodawców mają ci pierwszy, czy ci drudzy? Czy "zaoczni" mylą się, twierdząc że wykonywana w tygodniu praca dla studentów pozwala im zdobyć doświadczenie, tak potrzebne obecnie na rynku pracy?

Internet huczy od zażartych dyskusji, w których argumenty przeplatają się z obelgami. Specjaliści tymczasem nie mają wątpliwości: w większości przypadków to, czy praca jest osiągalna dla danej osoby, nie zależy od rodzaju jej studiów. Można bowiem znaleźć absolwentów niestacjonarnych, którzy są znacznie lepiej wyedukowani od stacjonarnych, a także żaków z prestiżowych uczelni, którzy nie wiedzą absolutnie niczego.

Indywidualne podejście odgrywa ogromną rolę podczas rekrutacji na niemal każde wymagające wykształcenia stanowisko. Nie da się oszacować kwalifikacji kandydata, przykładając go do miary skonstruowanej na podstawie zakurzonych stereotypów. Z drugiej strony nie można tym stereotypom w każdym wypadku, bez zastanowienia wychodzić naprzeciw. Przecież prawdą jest, że niektórzy studenci zaoczni, mimo że pracują, nie zdobywają żadnego doświadczenia - bo jakie znaczenie ma dwuletnia praca na magazynie, gdy ubiegamy się o stanowisko geodety?

Niestety - kłótnie między studentami, mimo że nieuzasadnione i nierozstrzygalne w sposób, jakiego oni sami by oczekiwali, nie znikną z Internetu. Dlaczego? Ponieważ lubimy czuć się lepsi od innych. Czy to dlatego, że pracujemy, kiedy innych utrzymują rodzice, czy to dlatego, że poświęcamy cały tydzień na naukę, zamiast dwóch krótkich dni.


Źródło: www.JobExpress.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Specyfika motywowania specjalistów IT

Specyfika motywowania specjalistów IT


Autor: dcserwis


W publikacjach dotyczących sposobów motywowania w IT często spotykam się z całkowitym niezrozumieniem specyfiki ludzi zajmujących się szeroko rozumianą ¨informatyką i dziedzinami pokrewnymi¨, co skłoniło mnie do podzielenia się kilkoma przemyśleniami.


Po pierwsze dla mnie, informatyka, jako motywator, najbardziej istotne są szkolenia - niekoniecznie jednak chciałbym pójść na szkolenie z moich bieżących zadań, bo walcząc na co dzień w serwerowni z określoną klasą problemów większość szkoleń sam mógłbym poprowadzić, ale chętnie poszedłbym na szkolenie z innych zagadnień, bądź technologii - to chyba logiczne!

Wiadomo, że nie zamierzam zajmować się wciąż jedną sprawą, aż do momentu, kiedy okażę się zbyteczny w organizacji (bo np. ¨moja¨ technologia odejdzie do lamusa) lub ja przejdę - co mniej prawdopodobne - do lamusa opss... na emeryturę.

Jako człowiek inteligenty już dziś planuję i tworzę scenariusze na kilka różnych, możliwych okazji. Zadaję sobie pytanie - czym chciałbym zajmować się w przyszłości? Co zrobię, jeśli przyjdzie mi zmienić zajęcie? Czy poradzę sobie z zupełnie nową technologią? I do tych sytuacji staram się dostosowywać swoją drogę. Poza tym, czego nikt, nawet najbardziej skostniały dział HR, nie może mi zabronić - jestem osobą ambitną, mierzę wysoko. Nawet jeśli trafię nieco niżej, to i tak powinno być nieźle.

Pomijam dywagacje różnych ¨fachowców od HR¨ na temat premiowania i wynagradzania - to oczywiste, że wszyscy pracujemy dla pieniędzy i nie ma o czym tu dyskutować.

Ważne jest jednak to, aby wreszcie ktoś zauważył, że informatycy (ale to dotyczy każdej technicznej branży) szkolą się chętnie w różnych dziedzinach, ale niekoniecznie ściśle związanych z codzienną pracą - na codziennej pracy zwykle już znają się na poziomie przynajmniej zaawansowanym. Jeśli ktoś siedzi w serwerowni i zajmuje się infrastrukturą krytyczną, to z chęcią pójdzie na szkolenie poszerzające jego wiedzę z technologii, które chciałby mieć w swojej serwerowni. Zresztą, ciężko od lekarza wymagać, aby do końca życia chciał leczyć jeden rodzaj wysypki na dłoniach - nawet jeśli nie zamierza wyjść poza krąg dermatologii, to z pewnością istnieje wiele ciekawszych przypadków.

Wniosek - działy HR nie potrafią słuchać i nie wychodzą na przeciw potrzebom kadr. Podstawową ideą zarządzania ludźmi, jak mi się wydaje, jest jednak umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Ale w praktyce wygląda to, niestety, inaczej.

Kolejnym spostrzeżeniem jest także to, że informatycy to specyficzna grupa zawodowa. Praktycznie każdy, którego znam, to w jakimś sensie człowiek, który ma ¨swoje drogi¨ - powiedzmy to: informatycy nie są odludkami, są to często silne indywidualności, raczej wykształceni ludzie, osoby mające wyrobione zdanie na wiele spraw (nie tylko technicznych, bo informatyka, co jest w niej wspaniałe, przenika praktycznie wszelkie dziedziny ludzkiej aktywności), a więc i szerokie horyzonty... A to sprawia... Że nie każdy może z nimi wejść w dialog.

W środowisko informatyków trzeba się wkupić. Ta konieczność wkupienia się, to także wyzwanie dla lidera zespołu.

Nie wystarczy być osobą, która ma doświadczenie w kierowaniu np. grupą handlowców - z informatykami trzeba postępować całkowicie inaczej. Istnieją pewnie podobne, zamknięte grupy zawodowe... Nie mam aż takiej wiedzy, ale mogę wnioskować na podstawie literatury: czy będą to żołnierze? Górnicy? Rybacy? Marynarze? Prestidigitatorzy? Piloci? - jednym zdaniem: wszyscy Ci, którzy zdają sobie sprawę, że funkcjonują w bardzo hermetycznych środowiskach, a charakter ich pracy bywa wyjątkowo specyficzny?

Lider nie musi więc być guru, ale musi uzyskać szacunek grupy - na niskim poziomie będzie to więc człowiek, któremu nie grozi strzał w plecy, ani granat w plecak, zawalenie się ziemi, ani ¨przypadkowe¨ wypadnięcie za burtę...

To trochę, jak w innym, mniej chlubnym środowisku, umiejętność stanięcia na czele grupy poprzez pozyskanie szacunku innych - mam na myśli społeczność więzienną. Ale żeby nie budzić złych skojarzeń, odwołam się do biologii - to nic innego jak relacja funkcjonująca w stadzie wilków pomiędzy samcem ¨alfa¨, a resztą stada.

Mechanizm ten działa więc tutaj na poziomie bardzo niskim, wręcz atawistycznym. Nie ma w nim jednak nic złego. Zwyczajnie - ¨z informatykami nie ma miękkiej gry¨.

Nie należy iść jednak na myślowe skróty i od razu uderzać w stereotyp zamkniętego w sobie, mającego trudności z nawiązywaniem kontaktu informatyka. Człowiek zamknięty w sobie, mający problemy w nawiązywaniu kontaktu, to tylko człowiek posiadający społeczne zaburzenia, ale niekoniecznie informatyk.

Jeżeli uczciwie zastanowić się nad postawą informatyków, to należy przyznać, że prowadzą oni bardzo bogate, chociaż niejeden raz dość utajone, życie społeczne.

Problem w nawiązywaniu kontaktów często jest niestety wynikiem tego, że w rozmowie informatycy są nadzwyczaj ściśli - dla nas ¨i¨ i ¨lub¨ stanowi o całkiem innym znaczeniu twierdzenia. Dla większości ludzi są to synonimy... Dlatego informatycy często szukają osób o konkretnym profilu - nie potrafią rozmawiać z kimś, kto jest całkowicie poza światem logicznego wnioskowania. Nie świadczy to jednak o ich zamknięciu w sobie i aspołecznej postawie. Dla informatyka sformułowanie ¨dla uproszczenia przyjmijmy, że ...¨ jest niedopuszczalne. Nie ma mowy o drastycznych uproszczeniach, choć jak najbardziej wskazane jest upraszczanie i optymalizacja. Istnieje kolosalna różnica między ¨uproszczeniem¨ a ¨upraszczaniem¨ - pierwsze podejście oznacza ominięcie problemu, drugie stanowi metodę redukcji złożoności z myślą o znalezieniu najbardziej optymalnej drogi prowadzącej do rozwiązania problemu.

Myślę, że ten artykuł naszym Szefom mógłby wiele podpowiedzieć, ale boję się, że skupiliby się wyłącznie na wybranych, wyrwanych z kontekstu zdaniach :)

Mam jednak nadzieję, że się mylę...

Redakcja DCSerwis


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Doradztwo personalne - Komisja równych szans

Doradztwo personalne - Komisja równych szans.


Autor: Mirosław Nikolin


W każdej większej firmie są już zatrudniani specjaliści do spraw rekrutacji, lub firm korzysta z Doradztwa Personalnego. Zazwyczaj są to osoby po skończonych studiach o kierunku psychologia, z odpowiednimi predyspozycjami do rekrutowania pracowników.


Ich zadaniem jest wyłapanie „perełek”, bądź tego jednego- najlepszego spośród dziesiątek kandydatów.

Dzięki specjalistom zajmującym się rekrutacjami, firmy poszukujące pracowników mają pewność, że osoba przyjęta na nowe stanowisko będzie kompetentnym i odpowiedzialnym pracownikiem.

Taka usługa nie jest droga, a raczej przynosi wymierne korzyści. Pracodawca płaci za usługę - zyskuje pracownika, który okazuje się być najlepszym w swoim fachu. Jeśli jest najlepszy to znaczy, że firma na nim zarabia. Z istnienia takiej usługi jak Doradztwo Personalne szczególnie powinni cieszyć się kandydaci starający się o pracę, bowiem nie tylko od doświadczenia, ale od rozmowy kwalifikacyjnej zależy, czy obejmie się dane stanowisko. Dlatego, rozmowę kwalifikacyjną powinno się traktować jak egzamin. Tu trzeba przygotować nie tylko z dziedziny, która kojarzy się z przyszłym stanowiskiem, ale trzeba być również przygotowanym na pytania psychologiczne, nieraz odbiegające od rzeczywistych spraw związanych z przyszłą pracą.

Doradztwo Personalne to komisja równych szans, tutaj mierzą się najlepsi, i wygrywa ten, który najlepiej zaprezentuje swoje umiejętności. Doradztwo Personalne ma za zadanie pomóc obu stronom- zarówno firmom jak i kandydatom. Pracodawca ma ułatwione zadanie, by przebrnąć przez żmudny proces rekrutacji, gdzie kandydatów zdarza się nawet kilkaset. Kandydaci mogą być pewni, że mają z szansę z innymi, a to czy dostana pracę zależy tylko od ich autoprezentacji i zdobytych umiejętności.


WorkExpress.pl - Oferty pracy Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dobry specjalista jest dla firmy na miarę złota

Dobry specjalista jest dla firmy na miarę złota.


Autor: Mirosław Nikolin


W dobie kryzysu, firmy nie mogą sobie pozwolić na brak wyspecjalizowanej kadry pracowników. W niepewnych czasach dobry specjalista jest dla firmy na miarę złota.


Jednak zatrudnienie w swoich szeregach kompetentnego pracownika nie jest takie łatwe. Coraz częściej najważniejszą rolę w rekrutowaniu pracowników odgrywa Doradztwo Personalne.

Niemal każde duże miasto w Polsce ma kilka agencji trudniących się Doradztwem Personalnym. Samo miasto Poznań ma kilka takich agencji trudniących się głównie rekrutacją. Zarówno przy szukaniu jednego pracownika jak i kilku czy nawet kilkudziesięciu warto zasięgnąć rady specjalistów z dziedziny doradztwa personalnego.

Rekruterzy to wykwalifikowana kadra, nierzadko z wykształceniem psychologicznym rozpatruje aplikacje, wybiera najlepszych i zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną. Tam przeprowadzają rozmowę, analizują, testują kandydata. Po dokładnej selekcji wybierają najlepszych kandydatów.

Doradztwo Personalne Poznań - taką frazę warto wpisać przy szukaniu odpowiedniej agencji w najbliższym regionie. Takim sposobem najłatwiej znaleźć wszystkie istniejące firmy, i wybrać tą najbardziej odpowiadającą naszym oczekiwaniom. Można zawęzić poszukiwania do agencji zajmującej się poszczególnymi branżami. Załóżmy, że nasza firma znajdująca się w Poznaniu zajmuje się branżą logistyczną. W takiej sytuacji można wpisać do wyszukiwarki w sieci Doradztwo Personalne Poznań budownictwo- powinny pojawić się w pierwszej kolejności te agencje, które specjalizują się w rekrutowaniu pracowników do tej branży. Jeśli zaś szukamy pracowników tymczasowych do frazy można dodać „praca tymczasowa


WorkExpress.pl - Oferty pracy Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zawód kelner - jak zacząć?

Zawód kelner - jak zacząć?


Autor: Ania Jowisz


Bycie kelnerem to bardzo odpowiedzialna funkcja od której zależy czy goście będą zadowolenie ze swojego pobytu w lokalu i czy zechcą odwiedzić go ponownie.


Zanim jednak zacznie się obsługiwać gości trzeba przejść profesjonalne szkolenie lub kurs aby uzyskać certyfikat upoważniający nas do wykonywania zawodu. Owe szkolenie trwa kilkadziesiąt godzin i kosztuje w zależności od tego jakiego stopnia kurs odbywamy od pięciuset do ponad tysiąca złotych.

Podczas nauki przyszli kelnerzy uczą się od swoich trenerów (są to posiadający wieloletnie doświadczenie specjaliści), swoich przyszłych obowiązków do których należą oprócz obsługi klienta również przygotowanie sali, znajomość menu oraz nienaganny wygląd. Dowiadują się również że dobry kelner musi być osobą spostrzegawczą, inteligentną a przede wszystkim umiejącą nawiązać dobry kontakt z gościem. Szkolenie kończy się egzaminem.

Program takiego szkolenia może wyglądać np. tak:

1.Sylwetka kelnera
2.Organizacja pracy kelnera
3.Formy i techniki obsługi gościa
4.Pozostałe funkcje kelnera
5.Psychologiczne aspekty obsługi gości

Szkolenie szczególnie polecane jest dla osób pracujących na sali restauracyjnej lub przy obsłudze bankietów, przyjęć okolicznościowych - pragnących podnieść swoje kwalifikacje, osób rozpoczynających karierę w branży gastronomicznej, absolwentów szkół, studentów.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicząc w szkoleniu możesz podnieść umiejętności w zakresie fachowej, kompleksowej obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych, a także podczas wszelkiego rodzaju konferencji, targów, bankietów, czy przyjęć okolicznościowych.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

niedziela, 22 stycznia 2017

Bezpłatnie, ale z zyskiem

Bezpłatnie, ale z zyskiem


Autor: Mirosław Nikolin


Praca wolontaryjna oferuje możliwość łatwego wdrożenia się do rynku pracy, gwarantując nowym pracownikom szybki start. Nie przynosi jednak żadnych zysków. W teorii.


Praca wykonywana za przysłowiowe "Bóg zapłać" rzeczywiście jest względnie prosta do zdobycia. Organizacje zajmujące się wolontariatem chętnie przyjmują ochotników, pod warunkiem że rzeczywiście wykazują oni chęć podjęcia się niełatwych zadań. Zajęcia takie jak opiekowanie się ludźmi starszymi lub chorymi, a także ochrona przyrody czy organizowanie zbiórek pieniędzy na szczytne cele, nie są bowiem takie proste jak mogłoby się wydawać.

Wolontariat wymaga nie tylko zaangażowania, ale i dużych umiejętności. Specjaliści udzielający darmowej pomocy - tacy jak lekarze czy rehabilitanci - posiadają już wystarczający zasób wiedzy, lecz osoby młode i niedoświadczone, po raz pierwszy odpowiadające na oferty pracy, muszą wykazać się m.in. zdolnością szybkiego uczenia, łatwego nawiązywania kontaktów i śmiałością.

Największą zyskiem płynącym z pracy ochotniczej jest możliwość uzupełnienia CV o nowe, ciekawe pozycje, które zainteresują potencjalnych pracodawców. Wolontariat bowiem pozwala wyćwiczyć w sobie wiele ważnych na rynku pracy cech, takich jak sumienność i wytrwałość, a także - w niektórych przypadkach - podnieść kwalifikacje zawodowe. Istotną korzyścią wynikającą z wolontariatu jest również zadowolenie.

Wolontariuszem w Polsce może zostać każdy. Wystarczy zgłosić się do jednego z domów dziecka, domów pomocy społecznej, oddziałów PCK, hospicjów czy innych instytucji przyjmujących ochotników, aby dostać szansę wykazania się w „warunkach bojowych”. Mile widziani są wszyscy – niezależnie od wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia.

Praca na rzecz potrzebujących - lub wykonywana w innych szczytnych celach - jest źródłem ogromnej satysfakcji. Osiąga ją każdy czujący powołanie wolontariusz. Jeśli więc uważasz, że masz w sobie chęć do niesienia pomocy, spróbuj swoich sił - nie będzie to czas, który można uznać za stracony.


Źródło: www.JobExpress.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Testy i kwestionariusze - dlaczego miałbyś je wypełniać?

Testy i kwestionariusze - dlaczego miałbyś je wypełniać?


Autor: k88


Czy chciałbyś wiedzieć jak postrzegają Cię znajomi i obcy ludzie? Nic prostszego, wystarczy poznać o sobie subiektywną opinię. A jak tego dokonać? Rozwiązując testy zawodowe, które dadzą Ci całkowicie subiektywną i opartą jedynie na faktach odpowiedź na to, kim jesteś i jak Cię widzą inni.


Nadchodzi moment w życiu każdego poważnego człowieka, że musi w końcu zabrać się za rozwiązywanie testów… ale nie o tym zamierzam tutaj pisać :-)

Dlaczego masz rozwiązywać jakiekolwiek kwestionariusze zawodowe czy miłosne?

Jak łatwo przewidzieć, testy psychologiczne nie są niczym specjalnym w życiu każdego z nas. Zwłaszcza, jeśli ktoś rozwiązuje je z braku laku, dla zabicia czasu, czy dla zabawy. Nie taka jest funkcja testów osobowości.

Większość dostępnych w Internecie testów, tzn. takich, które można rozwiązywać w pojedynkę – bez obecności pedagoga czy innej osoby wyznaczonej, są zwyczajnymi psychozabawami mającymi za zadanie ubarwienie czasu. Przeważająca część z nich nie da Ci żadnych rzeczowych wniosków czy odpowiedzi na ważne dla Ciebie sprawy – po prostu zabierze Twój drogocenny czas. Są jednak testy i autorzy, którzy przykładają większą troskę do tworzonych testów i dają Tobie skuteczne narzędzie do badania własnej osobowości i profilu, jak i pomagają odkryć Twoje predyspozycje i zainteresowania.

Przeglądając sieć możesz natrafić na wiele ciekawych propozycji ambitnej zabawy, jak kwestionariusze zawodowe, testy dojrzałości emocjonalnej, wyznaczniki empatii, czy test inteligencji emocjonalnej (EQ). Ponadto możesz sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe, umiejętności komunikacyjne i motywacyjne, preferencje zawodowe, czy obliczyć iloraz inteligencji.

Zalety z rozwiązywania specjalistycznych testów zawodowych jest wiele. Za ich pomocą zupełnie za darmo lub za bardzo niską cenę możesz wykonać eksperymenty, które u doradcy finansowego lub pedagoga kosztowałoby Cię kilkadziesiąt złotych! Czy to nie jest dostateczny argument? Nielicznych dziś stać na wizytę u doradcy zawodowego i przez to większość z nas jest zmuszona z takowej zrezygnować. Kosztem za to jest częsta zmiana pracy, niedostosowanie wykonywanego zawodu do Twoich zainteresowań i cech personalnych, nieudane życie zawodowe i osobiste. Testy natomiast dadzą Ci oddźwięk na wiele istotnych wątpliwości i pomagają wykreować lepszą przyszłość.

Kolejnym argumentem przemawiającym na zysk testów jest fakt, iż przygotowane są najczęściej przez popularnych psychologów i profesorów. W końcu mówimy tutaj o kompetentnych testach mających Ci pomagać. Niewątpliwie, analiza nie zawsze może być do głębi trafna, gdyż ilu ludzi, tyle charakterów. Mimo wszystko wyniki są bardzo realistyczne, a niekiedy tylko ukazują część prawdy – dając mimo to trochę porad i wskazówek.

Na zakończenie dodam, rozwiązywanie testów samo w sobie jest czystą zabawą. Jednak rozwiązywanie profesjonalnych testów jest lokatą na lepsze jutro. Poświęcając kilkanaście minut, możesz zobaczyć lepiej swoje zainteresowania i zamiłowania, charakter i personalia. Ponadto, każdy lubi spędzać ambitnie czas, chwilę rozrywki i prawdy – każdy lubi rozwiązywać testy!


Miłość i uczucia - miłosne centrum Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak rozszerzyć własne kompetencje?

Jak rozszerzyć własne kompetencje?


Autor: Michał Mietliński


Czy wystarczy mieć dokument z uczelni żeby dostać dobrą pracę? Jest to coraz trudniejsze. Dlatego warto zawczasu pozyskać dodatkowe potrzebne umiejętności.


Sukces na rynku pracy to już nie tylko wykształcenie i przygotowanie z góry do wykonywania jednego zawodu. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek liczy się elastyczność, szeroka wiedza i jak najwięcej doświadczenia już od pierwszych lat kariery zawodowej.

Metod na poszerzanie swoich kompetencji jest wiele. Podstawowym i najważniejszym jest nauka we własnym zakresie. Możemy uczyć się języka obcego, ćwiczyć się w grafice komputerowej lub uczyć się konkretnej metodyki pracy. W wielu przypadkach możemy skorzystać z dodatkowych kursów, a w przypadku języka warto potwierdzić swoje umiejętności wyrabiając odpowiedni certyfikat (np. Advanced In English).

Kolejnym sposobem na wzbogacenie swojego CV jest wzięcie udziału w wolontariacie. Możemy dzięki temu pokazać, że jesteśmy aktywni i gotowi do pracy, mamy doświadczenie w pracy grupowej i umiemy wykorzystać swój czas wydajnie.

Następnym krokiem mogą być szkolenie i konferencje branżowe. Udział w nich jest dobrym sposobem zarówno na rozwój umiejętności i wiedzy pozyskanych w trakcie studiów, ale także zbudowania szerokiej sieci kontaktów, które z pewnością mogą przydać się w trakcie kariery zawodowej.

W ramach poszerzania własnych kompetencji możemy także stworzyć własną stronę internetową na dany temat. Być może nie zyskamy od razu statusu specjalisty, ale taka strona również ułatwia zawieranie nowych znajomości w konkretnej branży. Na stronie możemy umieszczać swoje, jak i również cudze materiały(za zgodą autora) tworząc w ten sposób przystępną bazę wiedzy z danej dziedziny. Dzięki temu udowadniamy przyszłemu pracodawcy lub wspólnikom, że tematyka rzeczywiście jest nam dobrze znana.

Zdobywajmy dodatkowe uprawnienia! O ile wiedza jest szeroko dostępna, to uprawnienia do wykonywania pewnych czynności wymagają oficjalnych uprawnień. Takich uprawnień wymaga choćby księgowość. Jeśli więc chcemy pracować biurowo, warto takie uprawnienia zdobyć.

Uczmy się wykorzystywać oprogramowanie. Choć niemal każdy wpisuje w CV umiejętność obsługi komputera to jest to bardzo ogólny opis. Pracodawca może być zainteresowany jaki dokładnie zakres obejmuje ta „umiejętność”. To, że w życiu napisaliśmy kilka dokumentów nie oznacza od razu, że umiemy obsługiwać MS OFFICE lub OPEN OFFICE. Warto poświęcić kilka wieczorów i głębiej przyswoić sobie możliwości jakie oferuje oprogramowanie biurowe, a także nauczyć się obsługi systemów operacyjnych i prostych urządzeń peryferyjnych (drukarki itp.). Na rynku dostępnych jest mnóstwo książek, poradników i filmów na ten temat.

Poczytajmy ogłoszenia, zapoznajmy się z obecnie wymaganymi umiejętnościami w naszej branży. Dzięki temu będziemy wiedzieć jakie umiejętności są najbardziej cenione, a jakie możemy zostawić dopóki nie będą potrzebne.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat to polecam mój blog.
Blog biznes, sukces, motywacja

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

10 sposobów na branding osobisty czyli jak budować swoją markę i chronić się przed utratą pracy

10 sposobów na branding osobisty czyli jak budować swoją markę i chronić się przed utratą pracy.


Autor: Ewa Maria Szulc


Zamiast narzekać lepiej robić coś, co może poprawić Twoją sytuację. Branding osobisty czyli działanie, które ma na celu poprawienie znajomości Twojej osoby i Twojego nazwiska. Media społecznościowe są z reguły wykorzystywane do budowania sieci znajomych i przyjaciół, nawiązywania nowych kontaktów na polu prywatnym.


Zamiast narzekać, bać się kryzysu i utraty pracy, lepiej robić coś, co może poprawić Twoją sytuację. ‘Branding osobisty’ czyli działanie, które ma na celu poprawienie znajomości Twojej osoby i Twojego nazwiska. Media społecznościowe są z reguły wykorzystywane do budowania sieci znajomych i przyjaciół, nawiązywania nowych kontaktów na polu prywatnym. Popatrz na to z punktu widzenia zawodowego – dlaczego nie łączyć tego dyskretnie z działaniami zawodowymi? Dzisiaj do networkingu możesz wykorzystywać wszystkie sposoby kontaktu udostępniane dzięki technologii Web 2.0.

Co robić, aby jak najdłużej utrzymać pracę?

1. Pozycjonowanie.
Spozycjonuj siebie jako osobę o bardzo konkretnej wiedzy i umiejętnościach, do której inni będą się zwracać z pytaniami.
W brandingu marek robi się to tak, że ustala się zwrot składający się z kilku słów, jaki powinna dana marka zawłaszczyć w umysłach innych osób. W wypadku marek tymi osobami są konsumenci, a w Twoim wypadku są to Twoi współpracownicy oraz wszystkie osoby, które spotykasz pracując.
Do kogo idziesz w pracy, jeżeli masz problem z komputerem? Do kogo jeśli masz pytanie w sprawie podatków? Jeżeli masz takie osoby w swoim otoczeniu, oznacza to, że te osoby właśnie już wypracowały sobie swój własny osobisty branding.
Teraz kolej na Ciebie – możesz zacząć już dzisiaj. Ważne, aby zacząć, a nie odkładać na jutro. Najprościej jest rozpocząć od założenia bloga, w którym będziesz pisać na temat, w jakim jesteś dobry, aby inni się o tym również dowiedzieli. Z każdym nowym artykułem będziesz magnetycznie przyciągał nowe osoby, które również są zaciekawione tematem.

2. Networking - zacznij budować listę kontaktów, zanim jeszcze będziesz ich potrzebować.
Zapewne słyszałeś o tym już wcześniej. Dzisiaj dzięki temu, że możesz mieć swoją stronę internetową za darmo, możesz – zanim stracisz pracę, zastosować prostą strategię, która Cię przed tym uchroni lub w najgorszym wypadku znacznie złagodzi skutki takiego niefortunnego zdarzenia.
Gdy już założysz blog i napiszesz kilka lub kilkanaście artykułów na wybrany temat, następnym krokiem jest umożliwienie czytelnikom subskrypcji kolejnych publikowanych artykułów. Wtedy jesteś w rzeczywistości na najlepszej drodze do budowania listy nowych znajomych, którzy mogą Cię wesprzeć w trudniejszych zawodowo chwilach. Załóż konto na Facebook.com, Myspace.com i dodawaj nowych znajomych. Im większa lista tym lepiej - gdy tego będziesz potrzebować wystarczy jedna propozycja pracy i jedna osoba, aby wybawić Cię z opresji.

3. Stań się niezastąpiony.
Jako pierwsi tracą pracę osoby niepotrzebne do dalszego prawidłowego funkcjonowania biznesu. Jeżeli firma będzie w większym stopniu zależała od Twoich umiejętności i wiedzy, najdłużej zachowasz swoje stanowisko bez względu na klimat gospodarczy.
Wykorzystaj Facebook.com Linkedin.com – zaimportuj tam swoje kontakty – stań się użyteczny, dostarczaj informacje, które będą ciekawe.

4. Popracuj nad swoją pewnością siebie!
Utrata wiary i pewności siebie to najgorsze co możesz zrobić w okresie kryzysu. Sukces czy porażka to kwestia nastawienia mentalnego – nie czynników zewnętrznych. Przetrwają pewni siebie i swoich umiejętności.
Zwróć uwagę jak często mówisz o sobie źle? Jak często myślisz o sobie źle? Eliminuj te myśli za każdym razem, gdy je zauważysz. Nie mów sam o sobie źle – nigdy. Niektórzy słysząc, gdy to mówisz zaprzeczą, ale Twoje słowa zapadają innym w pamięć, a czasem mogą niepotrzebnie skierować uwagę na ten niewłaściwy aspekt.

5. Skoncentruj się na kultywowaniu kontaktów i podtrzymywaniu znajomości, nie tylko na pieniądzach.
W trudnych czasach oczywiste jest, że większość z nas koncentruje się na oszczędzaniu, a nie na wydawaniu. Zwróć uwagę jednak, aby nie koncentrować na tym uwagi innych – bo mogą Ci przypiąć łatkę ‘tani’, a to z kolei może zaszkodzić Twojej marce. Pieniądze nie dadzą Ci pracy w trudnym momencie, a Twoja sieć znajomych może mieć oferty pracy.
W Internecie, Twoja wartość jest liczona w ‘kontencie’, czyli zawartości Twojego blogu, lub w umiejętności angażowania Twoich czytelników. W miarę upływu czasu, Twój network może mieć znaczący wpływ na Twoją karierę zawodową.

6. Reklamuj swoją markę wszędzie.
Bądź wszędzie tam, gdzie mogą Cię inni szukać. To żadne rewolucyjne odkrycie, że powinieneś mieć swój profil na goldenline.pl, LinkedIn, Facebook, Nasza-Klasa, Gadu-gadu.
Tak zwana ‘stara szkoła’ to jobpilot.pl pracuj.pl monsterpolska.pl – nie zaniedbuj tam swojej obecności – zamieść swoje CV tam gdzie to jest możliwe. Prywatność coraz bardziej odchodzi w przeszłość i nic nie zrobisz, aby to zmienić.

7. Stań się tak widoczny, aby inni nie mogli Cię nie zauważyć!
Zauważ, że Ci którzy odnoszą sukces, są obecni wszędzie! Widać ich twarze na blogach, portalach dotyczących ich branży, wypowiadają się zapytani przez prasę. Komentują na innych blogach tematycznych, forach, piszą również artykuły publikowane na innych blogach.
Jeżeli nie jesteś jeszcze znany, zrób sobie ładne zdjęcie twarzy, ale nie u fotografa, który robi zdjęcia do dowodu – poproś znajomego, który zajmuje się amatorsko robieniem zdjęć. Wykorzystuj to samo zdjęcie we wszystkich miejscach – masz stać się spójny i rozpoznawalny.

8. Bądź tak charakterystyczny, aby inni nie mogli Cię zapomnieć.
Krzysztof Kruszewski, jeden ze współtwórców sukcesu SMG/KRC, był jedyną osobą w latach 90-tych, która nosiła ZAWSZE czerwoną muszkę. Wszyscy o nim mówili i wszyscy go rozpoznawali. Mateusz Zmyślony w goglach i czapce pilotce został zauważony jako felietonista Briefu i już zawsze będzie się kojarzył z goglami i czapką pilotką.
Wykreuj swoja własną markę!
Śledzenie zawartości Internetu pozwala na bieżące reagowanie, gdy tylko dowiesz się, że ktoś mówi o Tobie coś nie tak. Kiedyś mówiono za plecami i nawet nie wiedziałeś co, a dzisiaj zawsze wiesz, bo w wersji najprostszej, można po prostu wygooglować samego siebię raz na jakiś czas.

9. Zostań producentem kontentu, a nie tylko konsumentem!
Różnica jest znacząca. Producenci produkują kontent, a przez to zwiększają własną wartość. Konsumenci konsumują, zmniejszając stan swojego konta i przegapiają szansę na to, aby ich pomysły ktoś zauważył.
Zacznij od bloga na temat, który kochasz najbardziej – czy jest to hobby, czy tematy zawodowe. Po pewnym czasie inni Cię zauważą, a Twoja marka zacznie przyciągać następnych.

10. Zacznij myśleć w kategoriach “zbierania pisemnych referencji”.
Pozytywne referencje, czy opinie mają niezwykłą moc, ponieważ to co inni mają do powiedzenia na Twój temat jest dużo potężniejsze od tego, co powiedziałbyś sam. Zacznij je zbierać od dzisiaj. Zbieraj je tak, jak inni zbierają znaczki czy magiczne karty do gry. Jesteś dyrektorem marketingu marki, którą jesteś Ty sam.
Udzielaj rekomendacji sam, ale i proś o nie innych. Na przykład LinkedIn.com jest dobrym miejscem, by zacząć. Jeżeli masz pozytywne komentarze na swoim blogu, poproś ich autorów o użycie ich do autopromocji. Rekomendacje będą uzasadniały Twoją wartość, gdy będziesz szukał nowej pracy, czy gdy zechcesz poprosić o podwyżkę.


Chcesz osiągnąć sukces w marketingu sieciowym?

Zapraszam na http://www.networkpro.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Nie konkurencja, ale dopełnienie

Nie konkurencja, ale dopełnienie


Autor: Mirosław Nikolin


Agencje pracy tymczasowej stają się ważnym uzupełnieniem działalności lokalnych urzędów pracy. Dzięki temu właśnie, wiele osób otrzymuje zatrudnienie. Zgłaszając się zarówno do UP, jak i do biura zatrudnienia, zwiększając nasze szanse.


Niektóre witryny poświęcone działalności UP, zamieszczają także informacje o prywatnych agencjach pośrednictwa. W końcu i jednym i drugim przyświeca podobny cel- aktywizacja lokalnych rynków pracy. Aktywizacja rynku pracy powinna być skupiona w rękach osób, które znają się na udzielaniu pomocy zarówno przedsiębiorcom, poszukującym pracowników, jak potencjalnym kandydatom, szukającym zatrudnienia. Kraków, podobnie jak inne duże miasta, rozwinął zorganizowany system pośrednictwa pracy, tak publicznego, jak i prywatnego.

To pierwsze, przynależy do zadań Grodzkiego i Miejskiego Urzędu Pracy. Doradztwo i pośrednictwo zaczynają się już od przejrzyście skonstruowanych witryn krakowskich urzędów Pośrednictwo pracy świadczone przez UP jest darmowe i przyświecają mu zasady dostępności, dobrowolności, równości i jawności. Publiczne służby zatrudnienia niekiedy współpracują z prywatnymi agencjami pracy. Ich działalność musi zatwierdzić Minister Gospodarki i Pracy. Ich istnienie i funkcjonowanie reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku. W jej świetle, "Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej" (Dz. U. 99 poz. 1001 z póź. zm.). Innymi przepisami odwołującymi się bezpośrednio do działalności agencji pracy są: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009. Nr 6 poz.33) opublikowana 17.01.2009 r. wchodzi w życie z dniem 01.02.2009 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.01.2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2009 r. Nr 17 poz. 91), określające wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór certyfikatu oraz wzoru formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia .Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z póź. zm.). Spis wszystkich agencji pośrednictwa pracy można znaleźć na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl

"Agencja pracy Kraków" często możemy przeczytać w ogłoszeniach. Są to podmioty o kapitale zagranicznym oraz te rodzime. Specjalizują się w konkretnych rynkach branżowych oraz zagranicznych. Selekcjonują dla swoich klientów, kadrę wszelkiego szczebla- od mało wykwalifikowanych pracowników fizycznych aż po wysokospecjalistyczny personel kierowniczy. Zwykle w swojej ofercie mają propozycje zatrudnienia stałego, w zastępstwie, na zmiany, na godziny. Obecnie, nasilają się wyjazdy sezonowe, w związku z tym poszukiwani będą pakowacze, operatorzy wózków widłowych. Znajdzie się też wiele prac dla studentów, tak w stolicy Małopolski, jak i w całej Europie. Z reguły zajęcie oferowane osobom uczącym się ma charakter pracy dorywczej, wobec czego, uczniowie mogą sami układać swój grafik lub pracować w kilku miejscach naraz. Zazwyczaj wykładają towaru, obsługują kasę fiskalną, dokonują inwentaryzacji, występują w roli hostessy polecającej dany towar. Przed przystąpieniem do pracy, agencja pracy jest zobowiązana przeprowadzić stosowne, bezpłatne przeszkolenie.

Bywa i tak, że praca oferowana przez agencje nie wymaga żadnych specjalnych kwalifikacji, ani umiejętności, bywa więc dogodnym rozwiązaniem dla uczniów wynagrodzenie czy możliwość zdobycia doświadczenia. Agencje pracy najczęściej zajmują się wynajmem pracowników tymczasowych i outsourcingiem personelu. W rezultacie, wdrażają elastyczne rozwiązania kadrowe. Dysponują, wciąż aktualizowaną, bazą danych pracowników gotowych do zawarcia umowy w każdej chwili. Plusy dla pracodawcy, to przede wszystkim odciążenie, związane z kosztami i procesem rekrutacyjnym na czasowe stanowisko. Agencje biorą na siebie również odpowiedzialność prawną za pracownika, zaś rozliczenia za świadczone przez niego na rzecz pracodawcy zostają rozliczone w formie comiesięcznej faktury. Okazuje się, że traktowanie publicznego oraz prywatnego pośrednictwa w kategoriach czystej konkurencyjności nijak ma się do rzeczywistości. Jedno uzupełnia bowiem drugie w drodze do nadrzędnego celu- dostarczenia ludziom pracy, a gospodarce pracowników.

Bezpośrednie źródło: http://www.wup-krakow.pl/index.php?node=32
Agencja Pracy - www.WorkExpress.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czym jest i co daje profesjonalne doradztwo personalne?

Czym jest i co daje profesjonalne doradztwo personalne?


Autor: Mirosław Nikolin


Celem profesjonalnego doradztwa personalnego jest zawsze wsparcie działań Pracodawców poprzez utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz stabilny rozwój zespołu.


Celem profesjonalnego doradztwa personalnego jest zawsze wsparcie działań Pracodawców poprzez utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz stabilny rozwój zespołu. Dla realizacji tego celu, agencje doradztwa personalnego utrzymują stałe kontakty z wiodącymi instytucjami naukowymi, podnosząc systematycznie poziom wiedzy oraz poziom usług. Agencja jest w istocie partnerem Pracodawcy w zakresie skutecznej budowy polityki personalnej.

Jak „to” działa?

Po nawiązaniu kontaktu i prezentacji firmy oraz oferty, agencja szacuje potrzeby kadrowe firmy i po podpisaniu umowy rozpoczyna realizację projektu rekrutacyjnego. Pierwsza faza projektu to przeprowadzenie wieloźródłowego naboru kandydatów i selekcja, w drugiej następuje weryfikacja referencji. Później przechodzi się do przygotowania prezentacji wyselekcjonowanych kandydatów (raport), aby mogła zapaść decyzja o wyborze właściwego kandydata. Całość zamyka ocena współpracy oraz podsumowanie realizacji projektu.

Czas realizacji projektu

Każda agencja zapewniająca doradztwo personalne doskonale wie, jak istotny w przypadku potrzeb kadrowych jest czas reakcji. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby realizacja projektu rekrutacyjnego spełniała Państwa oczekiwania. Przykładowy czas rekrutacji kandydatów na stanowisko specjalisty i faktycznego rozpoczęcia wykonywania obowiązków od momentu nawiązania kontaktu wynosi ok. 4 - 5 tygodni.

Gwarancja

Dla wygody Pracodawcy oraz w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka zatrudnienia na dane stanowisko nieodpowiedniego kandydata profesjonalna agencja doradztwa personalnego udziela swoim Klientom gwarancji, która rozpoczyna się z chwilą zatrudnienia zaakceptowanego kandydata. W zależności od stanowiska oraz okresu dotychczasowej współpracy wynosi ona od 3 do 6 miesięcy.
Inwestycja w profesjonalne doradztwo personalne
Inwestycja w projekt rekrutacji i selekcji kształtuje się na poziomie 2 -3 miesięcznego wynagrodzenia brutto oferowanego na danym stanowisku. Kwota ta jest jednak zależna od stanowisk a także wielkości projektu. Dzięki stałej współpracy agencja jest w stanie znacząco obniżyć koszty realizacji projektów.
Doradztwo Personalne - www.WorkExpress.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Młodzi na rynku pracy

Młodzi na rynku pracy


Autor: Mirosław Nikolin


Poszukiwanie pracy nie jest sprawą łatwą. Doskonale wiedzą o tym ludzie młodzi, których sytuacja na rynku pracy jest wyjątkowo trudna.


Wielu pracodawców zamieszczając swoje ogłoszenia o pracy zaznacza, że wymaga od potencjalnego pracownika doświadczenia zawodowego. Dlatego też coraz więcej młodych ludzi jeszcze podczas trwania studiów stara się zdobywać pierwsze doświadczenia, by później łatwiej znaleźć pracę. Chętnie decydują się oni na odbywanie staży czy bezpłatnych praktyk, by jak najwcześniej zdobyć potrzebne kwalifikacje.

Studenci najczęściej poszukują ofert staży i praktyk korzystając z pomocy biur karier funkcjonujących przy wyższych uczelniach. Mogą znaleźć tam konkretne oferty a także informacje o firmach, które chcą zatrudniać u siebie studentów na praktyki. Biura te pomagają także w podnoszeniu kwalifikacji poprzez prowadzenie specjalnych kursów i szkoleń. Po skończeniu szkoły młodzi zaczynają poszukiwanie pracy na własną rękę, a także chętnie korzystają z ofert biur pośrednictwa pracy. Pośrednictwa prowadzą nabory na konkretne stanowiska dla innych firm i ułatwiają młodym zdobycie pracy zgodnej z ich zainteresowaniami i posiadanymi kwalifikacjami. Dużym zainteresowaniem cieszy się także poszukiwanie pracy poprzez informacje uzyskane od znajomych.

Do utrzymania stałych kontaktów z osobami mogącymi udzielić wsparcia młodzi chętnie wykorzystują specjalne platformy internetowe, które dają możliwość tworzenia baz znajomych. Dzięki temu mogą na bieżąco przekazywać sobie informacje o aktualnych ofertach pracy. Do samodzielnego poszukiwania pracy młode osoby najchętniej wykorzystują Internet, a zdecydowanie rzadziej przeglądają ogłoszenia zamieszczane w prasie. Poszukiwanie pracy drogą internetową jest dla młodych osób nie tylko wygodne ale także – co nie jest bez znaczenia – dużo tańsze. Dodatkowo oferty pracy zamieszczane w portalach poświęconych pracy i karierze są dla nich bardziej przejrzyste i czytelne.

Największą zaletą korzystania z portali jest ich łatwa obsługa i ogólna dostępność. Daje to młodym ludziom możliwość szybkiego przeglądania różnorodnych i co najważniejsze aktualnych ogłoszeń. Dodatkowo dużym udogodnieniem jest możliwość zamieszczania w portalach własnego CV, co od razu ułatwia kontakt z potencjalnym pracodawcą. Dlatego firmy chcące zatrudniać wykształcone i wykwalifikowane młode osoby powinny położyć nacisk na rekrutacyjne kanały internetowe.
Źródło: Darmowy portal pracy - www.JobExpress.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Praca a równouprawnienie

Praca a równouprawnienie


Autor: Mirosław Nikolin


Równe traktowanie w zatrudnieniu to jedno z podstawowych zasad prawa pracy. Dyskryminowanie pracownika ze względu na jego płeć, wiek czy wyznanie jest niedopuszczalne.


Równe traktowanie w zatrudnieniu to jedno z podstawowych zasad prawa pracy. Dyskryminowanie pracownika ze względu na jego płeć, wiek czy wyznanie jest niedopuszczalne. Mimo to w Polsce zasada równości w procesie rekrutacji bardzo często nie jest przestrzegana. Najczęściej dotyka ona kobiet, a także osób po 50. roku życia. Mimo że pracodawcy mają obowiązek równego traktowania pracowników obu płci w odniesieniu do wszystkich świadczeń, które wchodzą w zakres wynagrodzenia, zarobki kobiet wciąż są średnio 30% niższe niż mężczyzn.

Kobiety również znacznie rzadziej awansują i zajmują kierownicze stanowiska. Pracodawcy zazwyczaj nie chcą zatrudniać młodych kobiet w obawie, że szybko odejdą na urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Mimo że na rozmowach kwalifikacyjnych pytania o plany rodzicielskie są zabronione, to bardzo często pojawiają się i właśnie ta kwestia decyduje o tym, czy kobieta zostanie zatrudniona czy nie. Kobietom poszukiwanie pracy sprawia więcej trudności także dlatego, że w większości oferty pracy adresowane są do mężczyzn, dodatkowo mają one mniej możliwości przekwalifikowania zawodowego. Problem równouprawnienia na rynku pracy dotyczy także osób w wieku przedemerytalnym.

Starsi pracownicy często odbierani są przez pracodawców jako mniej wydajni w pracy, mało zmotywowani i osiągający niezadowalające efekty. Przy zatrudnianiu do pracy osób starszych często bierze górę stereotyp, że ludzie ci są mniej elastyczni i otwarci na nowości, więc nie ma sensu nawet próbować ich niczego nauczyć. Tymczasem praca osób starszych to także atuty - duże doświadczenie i lojalność wobec pracodawców.

Często pracodawcy z uwagi na długość czasu ochronnego, w którym pracownika w wieku przedemerytalnym zwolnić nie można, zwalniają z pracy osoby, które niedługo wejdą w wiek ochronny. Zdarza się również, że pracownik sam ulega presji pracodawcy i niejako pod przymusem odchodzi na wcześniejszą emeryturę. To podejście szczególnie mocno uwydatnia problem, jak ważne jest przełamanie stereotypu o nieprzydatności tej grupy na rynku pracy.

Dyskryminacja ze względu na wiek ma często charakter nierozerwalnie związany ze stereotypami odnoszącymi się do ról społecznych, jakie dotyczą nie tylko wieku, ale również płci. Dopóki w świadomości pracodawców zakorzenione będzie społeczne przyzwolenie na dyskryminację kobiet i osób starszych na rynku pracy, dopóty przypadki braku równouprawnienia i godnego traktowania wciąż będą na porządku dziennym.

Źródło: www.JobExpress.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak negocjować wysokość pensji?

Jak negocjować wysokość pensji?


Autor: darooo


5 prostych sposobów na wynegocjowanie wyższej pensji w nowym miejscu pracy. Mam nadzieję, że pomogą one w osiągnięciu sukcesu.


Więcej pożytecznej wiedzy w e-booku "Sukces a Praca". Tylko do 9 marca 2009 roku, można ten bestseller ściągnąć na dysk, przeczytać i dopiero później zdecydować czy w ogóle, a jeśli tak to ile, warto za niego zapłacić.

Odłóż temat wypłaty dopóki nie masz konkretnej oferty

Nie ma sensu rozpoczynać rozmów o pensji jeśli nie masz pewności, że oferta pracy faktycznie zostanie Ci złożona, to chyba oczywiste. Kwestią o wiele trudniejszą jest odpowiedź na pytanie pracodawcy o oczekiwane zarobki lub pensję w poprzednim miejscu pracy. Można śmiało stwierdzić, że nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Podając kwotę zbyt wysoką zostaniesz z miejsca skreślony, za niska kwota sprawi że stracisz pewną ilość pieniędzy w końcowej ofercie lub zostaniesz uznany za kogoś niekompetentnego na podstawie tak małych oczekiwań.

Jaka jest więc optymalna odpowiedź? Możesz próbować odwlec temat odpowiadając w ten sposób: "Wszystko czego oczekuję to konkurencyjna pensja. Jestem pewien, że dostanę tutaj satysfakcjonującą ofertę ponieważ jestem odpowiednią osobą na to stanowisko"

Pozwól, żeby to pracodawca zaproponował konkretną kwotę.

Kiedy już dostaniesz ofertę pracy, nie wyciągaj swoich oczekiwań za szybko. Niech to Twój przyszły szef pierwszy poda konkretne liczby. W czasie dalszej dyskusji będzie czas na podbicie tej kwoty do satysfakcjonującego nas poziomu. Zazwyczaj wynosi to 10-15%. Jednak to jeszcze nie czas na pokazanie naszego niezadowolenia.

Powtórz początkową kwotę i zamilknij na dłuższą chwilę, zastanawiaj się.

Ta chwila przerwy jest czasem na zwiększenie oferty. Pierwsza oferta jest zawsze niższa niż maksimum, które pracodawca jest w stanie zaoferować. Widząc taką a nie inną reakcje, wiedząc że oferta jest niższa niż można by się spodziewać, zwiększenie stawki przez pracodawce jest prawie pewne.

Wykorzystaj swoją wiedzę.

Czas na dalsze negocjacje. Chcąc ugrać jak najwięcej w tym etapie musisz się wcześniej gruntownie przygotować. Konieczna jest wiedza o wynagrodzeniach i kwalifikacjach pracowników na danym stanowisku w firmie w której chcesz pracować i u konkurencji. Podbij stawkę przynajmniej do średniej płacy, potem negocjuj dalej przypominając swoje szczególne umiejętności i sukcesy w poprzednim miejscu pracy. Przygotuj się na długą i rzeczową dyskusję, nie daj ponieść się emocjom.

Dobij targu ale się nie podawaj.

Więc masz już satysfakcjonującą ofertę, sprawiedliwą dla obydwu stron. Podpisywać kontrakt? Jeszcze nie. Zapomniałeś o warunkach ewentualnych podwyżek, postaraj się wynegocjować coroczną podwyżkę lub warunki jakie musisz spełnić do jednorazowej podwyżki. Jeżeli nie uda Ci się to teraz, rozmawiaj o podwyżce przy każdym szczególnie trudnym i istotnym dla firmy projekcie.

Proszę o nie podmienianie moich linków partnerskich.
Wszystko co potrzebne do osiągnięcia sukcesu Samodoskonalenie i Szybka nauka Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Złote rady dla piszących list motywacyjny

Złote rady dla piszących list motywacyjny


Autor: Mirosław Nikolin


Dobry list motywacyjny, obok CV, ma za zadanie przekonać pracodawcę, iż jesteś idealnym, a właściwie – jedynym możliwym kandydatem na stanowisko, na które aplikujesz. Dlatego też powinien zwrócić na siebie uwagę i odpowiedzieć zarówno na pytanie o twoją motywację, jak i o korzyści, które odniesie firma, zatrudniając cię.


Jedna oferta pracy – jeden list

Nie ma nic gorszego, niż wysyłać ten sam list do różnych firm. Podstawową zasadą jest, iż każdy list piszemy dokładnie pod konkretne stanowisko w konkretnej firmie, na które właśnie aplikujemy. Odbiorca listu szybko zauważy, czy jest on powielanym wielokrotnie szablonem, czy też został skierowany właśnie do niego. Potraktuj więc poważnie osobę, która będzie adresatem listu.

Tytułem wstępu
Na początku listu musisz umieścić informację, w jakim celu piszesz. Tam właśnie trzeba umieścić nazwę stanowiska i ewentualnie, jeśli uznasz to za potrzebne, miejsce w którym znalazłeś ogłoszenie o pracy (portal pracy, gazeta etc.).

Uzasadnij swoją motywację
List motywacyjny, jak sama nazwa wskazuje, powinien przede wszystkim informować adresata o twojej motywacji. Musisz tu napisać, dlaczego aplikujesz na dane stanowisko i dlaczego interesuje cię tego typu praca – uzasadniając to zarówno swoimi zainteresowaniami, jak i planami dotyczącymi przyszłej kariery zawodowej. Możesz również wspomnieć o tym, dlaczego dana firma wydaje ci się najlepszym miejscem na rozpoczęcie lub kontynuowanie kariery zawodowej.

Uzasadnij swoją wyjątkowość
Dlaczego powinni wybrać właśnie ciebie? Szczerze napisz, czemu firma miałaby z tego wyboru największy pożytek. Uzasadnij to swoim doświadczeniem i kwalifikacjami – wskaż, które z nich będą przydatne przy wypełnianiu obowiązków na nowym stanowisku. Bądź logiczny i unikaj zarówno przechwalania się, jak i fałszywej skromności. Po przeczytaniu listu pracodawca lub rekruter powinien uznać, że znasz swoją wartość i będziesz dla firmy cennym nabytkiem. Pisz więc jak równoprawny partner, nie jak uniżony petent.

Nie klep formułek
Nikt nie lubi czytać listów motywacyjnych, które brzmią jak zestaw formułek z kiepskiego poradnika. Pisz listy swoim własnym, niepowtarzalnym stylem, nawet jeśli odbiega on od „typowego”. Staraj się pisać żywym językiem, bezpośrednio i z przekonaniem. Nie używaj zbyt formalnych, suchych zwrotów. Dodaj do swojego listu trochę emocji (jednak z umiarem, tak, żeby list pozostał profesjonalny). Pracodawca albo rekruter zwróci uwagę na listy, które mają w sobie „to coś” – nutkę indywidualizmu, a przede wszystkim – widać w nich entuzjazm. Taki list utwierdzi też czytającego w przekonaniu, że jesteś osobą nietuzinkową i kreatywną, co szczególnie ważne w przypadku starania się o stanowiska, które takich cech wymagają. Nie muszę chyba dodawać, że są to zazwyczaj te lepiej płatne i bardziej prestiżowe oferty pracy.

Zadbaj o formę
Co prawda treść listu jest najważniejsza, ale to forma decyduje o pierwszym wrażeniu. List powinien zawierać nagłówek z miastem i datą w prawym górnym rogu. W lewym górnym rogu jest miejsce na twoje nazwisko i adres. Możesz także dodać adresata – firmę, lub nawet konkretną osobę, jeśli znasz jej nazwisko. Zazwyczaj umieszcza się go zaraz pod datą i miastem, po prawej stronie, zachowując linię odstępu. Poniżej, w centralnej części strony, możesz umieścić wyróżniony nagłówek zatytułowany po prostu „List motywacyjny”. List podziel na akapity. Nie zapomnij także o podpisie pod listem – jeśli dokument jest drukowany, podpisz się dodatkowo ręcznie. W celu przyjrzenia się różnym możliwościom graficznego rozplanowania listu motywacyjnego, poszukaj w internecie wzorów, które to przedstawiają. Jeśli nie znasz płci adresata, używaj zwrotu „Szanowni Państwo”, jeśli znasz płeć – „Szanowna Pani” lub „Szanowny Panie”. Jeżeli nie czujesz się mistrzem ortografii, koniecznie skorzystaj z komputerowego słownika przed wysłaniem lub wydrukowaniem listu.

Podsumowując, list motywacyjny ma za zadanie sprawić, iż zostaniesz zauważony i przejdziesz do następnego etapu rekrutacji, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. A to już zupełnie inna bajka i kolejne wyzwanie.
Źródło: www.JobExpress.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Praca Inżynier

Praca Inżynier


Autor: Krzysztof Sudoł


Kończąc studia techniczne inżynierskie, przed młodym inżynierem lub magistrem otwiera się szerokie pole wyboru kariery, pojawia się też wiele istotnych pytań. Czy zostać w swoim rodzinnym mieście czy wyruszyć do stolicy? A może poszukać szczęścia za granicą? Tak jak ostatnio duża część naszych rodaków.


Choć na rynku wciąż więcej jest miejsc pracy niż potrzebnych inżynierów, liczba ofert pracy i wysokość wynagrodzenia jest ściśle uzależniona od regionu kraju. Najlepsze pod tym względem regiony to Warszawa, Poznań, Wrocław i Kraków.
W miastach, gdzie przemysł (a co za tym idzie cała infrastruktura) nie rozwija się dynamicznie i gdzie brak nowych inwestycji, stawki wynagrodzenia dla inżyniera utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Przykładem jest województwo podlaskie, gdzie dominują niewielkie, krajowe przedsiębiorstwa, które płacą znacznie gorzej niż zagraniczne koncerny. Najlepiej jest w województwie
mazowieckim, gdzie duża konkurencja i wysokie koszty utrzymania wymuszają odpowiednio wysokie wynagrodzenie dla pracowników.
Pomimo coraz lepszych warunków pracy w Polsce, nadal utrzymuje się tendencja do wyższych zarobków inżynierów za granicami ojczyzny. Szczególnie Wielka Brytania i USA kuszą polskich Inżynierów oraz magistrów uczelni technicznych wysokimi zarobkami. Także w Niemczech i Francji wielu polskich inżynierów bez problemu znajdzie dobrze płatną pracę. Należy jednak pamiętać, że w krajach tych koszty utrzymania są znacznie wyższe niż w kraju.
Wśród inżynierów duża luka panuje w szeroko rozumianej branży
budowlanej, zwłaszcza w budownictwie dróg i kolejnictwie, ale także w przemyśle instalacyjnym i energetycznym. Jednak prezesi przedsiębiorstw nie zawsze chcą zatrudniać osoby tuż po studiach.
Atutem może być znajomość języka obcego, niekoniecznie angielskiego. W branży inżynieryjnej preferowane są również niemiecki czy francuski.
Ubiegłoroczne "bum budowlane" spowodowało że stawki inżynierów budownictwa sięgały do kilkunastu tysięcy złotych.
PRACA INŻYNIER to jest domena każdego wybierającego się na studia techniczne.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Szkolenie pracowników apteki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie pracowników apteki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy


Autor: Arek Konrad


Generalnie problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być uwzględniona w programach nauczania zarówno w szkołach jak i na różnych szkoleniach zawodowych.


W świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie wolno dopuścić do pracy pracownika, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kierownictwo apteki ma obowiązek zapewnienia właściwego przeszkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,rozumiane jako kształcenie, dokształcanie lub doszkalanie pracowników powinno zapewniać uczestnikom przede wszystkim:
Zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i zawodowymi związanymi z wykonywaną pracą,
Poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy oraz związanych z tym obowiązków i odpowiedzialności,
Nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielenia pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Instruktaż ogólny może prowadzić pracodawca lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy.
Instruktaż stanowiskowy powinna przeprowadzać osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Szkoleniem podstawowym powinni być objęci pracownicy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Wszyscy pracownicy powinni odbywać szkolenia okresowe w terminach ustalonych przez pracodawcę.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Rola działań edukacyjnych w zakładzie pracy w aspekcie kształtowania zasobów ludzkich

Rola działań edukacyjnych w zakładzie pracy w aspekcie kształtowania zasobów ludzkich


Autor: Jan Kowalski36


Edukacja i uczenie się przez całe życie są nieodłącznym elementem kariery zawodowej współczesnych pracowników. Działania edukacyjne w niemalże każdym zakładzie pracy spełniają istotną rolę. Praca zawodowa wiąże się z ciągłym dokształcaniem się, najczęściej w formie szkoleń pracowniczych.


Celem przeprowadzania szkoleń w pracy jest chęć kierownika do rozwijania swoich podwładnych. Pierwszym krokiem w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu szkolenia pracowniczego jest zebranie argumentów za tym przemawiających. Szkolenia powinny być korzystne zarówno dla organizacji, dla zespołu pracowniczego, jak również dla zainteresowanych jednostek.

W perspektywie organizacji - rozwijanie zdolności pracowników jest oczywiście dobrodziejstwem. Dzięki dobrze wyszkolonym pracownikom przedsiębiorstwo ma szansę na osiągnięcie silniejszej przewagi konkurencyjnej na rynku. Bowiem praca dobrze wyedukowanego personelu jest bardziej efektywna.

Z punktu widzenia zespołu pracowniczego szkolenia stwarzają możliwość do uczenia się, rozwoju i większego zaangażowania w swą pracę.

Z kolei z punktu widzenia samych zainteresowanych, a więc pojedynczych pracowników szkolenia pracownicze dają im nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej, a z drugiej strony w perspektywie czasu mogą oni być bardziej docenieni przez przełożonych, co w bezpośredni sposób przełożyć może się np. na nagrody, premie itp. Szkolenia pozwalają pracownikom na lepsze wykazanie się, ujawnienie swych możliwości w pracy i udoskonalonych, dzięki uczeniu, kwalifikacji.

Szkolenia pracownicze w żadnym przypadku nie powinny być przymusowe, bowiem ludzie nie będą czegoś robić z zapałem, jeśli nie mają do tego przekonania. Zaangażowanie pracowników w szkolenie ma niebagatelne znaczenie. Zarówno praca, jak i szkolenia powinny być ściśle ukierunkowane na rozwój konkretnych umiejętności pracowników, które w przyszłości staną się źródłem korzyści dla przedsiębiorstwa. Nie można dopuścić zatem do sytuacji, aby doskonalenie było działaniem mało wymagającym, którego rezultatem będą przypadkowe umiejętności. Zatem, ważne jest rozpoczęcie procesu szkolenia od "diagnozy" sytuacji w przedsiębiorstwie. Należy wykryć luki w wiedzy i umiejętnościach pracowników, które są źródłem nieefektywności ich pracy lub też przyczyniają się do szkód ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Szkolenia muszą być przeprowadzane, aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać, bowiem jego najważniejszym i najcenniejszym zasobem są właśnie ludzie, ich praca oraz reprezentowane przez nich umiejętności. Koncepcja nauki przez całe życie jest tu najwłaściwszą ścieżką postępowania.


Pajęczyna - ogłoszenia i oferty pracy http://www.pajeczyna.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Szkolenia sprzedażowe w bankowości

Szkolenia sprzedażowe w bankowości


Autor: Dorota Nagraba


Coraz częściej banki korzystają z pomocy firm zewnętrznych w celu podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Sukcesem dla kursanta po zakończeniu szkolenia jest dyplom czy certyfikat, jednakże tak naprawdę największą satysfakcję daje umiejętność przełożenia nabytych umiejętności do codziennej pracy co przekłada się na realne wyniki.


Szkolenia takie mają na celu integrację zespołu, stworzenie więzi między pracownikami, rozwinięcie poczucia wspólnego celu, jak również doskonalenie zawodowe. Jednym ze szkoleń które banki bardzo często proponują swoim pracownikom, są szkolenia sprzedażowe. Pracownicy firm szkoleniowych prezentują najnowsze techniki sprzedaży, metody prezentacji produktów bankowych, zasady sprzedaży wiązanej. Zadania postawione przed szkoleniowcami są bardzo trudne, pracownicy banków zwykle sceptycznie podchodzą do prezentowanych metod. Często wydają im się one sztuczne i nierealne do stosowania w codziennej pracy, trudno im zrozumieć mechanizmy ich działania. Jednakże umiejętne zaprezentowanie nowych technik sprzedaży, poprzez studia przypadków, scenki szkoleniowe, dyskusje, burze mózgów, aktywne uczestnictwo kursantów w ćwiczeniach często przynoszą zaskakujące rezultaty. Korzyści z tego są wymierne zarówno dla Banku jak i jego pracowników. Dyplom czy certyfikat ukończenia kursu to jedynie początek, systematycznie realizowane szkolenia to lepszy wynik finansowy banku i niejednokrotnie awans dla jego pracowników. Aby przeprowadzane szkolenia odniosły długofalowy skutek, muszą być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Tak więc wybór przez Bank firmy szkoleniowej ma tu zasadnicze znaczenie. Nie można zdać się tutaj na przypadek. Dobrze wykonana praca na tym etapie tj. wybór dobrej firmy szkoleniowej to korzyść dla banku i jego pracowników – często będąca początkiem wieloetapowej współpracy.
Pozytywny wynik to przede wszystkim: ułatwienie pracy sprzedawcą, osiągnięcie większej skuteczności a tym samym zwiększenie motywacji do pracy, realizacja planów i w konsekwencji uzyskiwanie premii za wyniki. Bank zaś zyskuje stabilny i skuteczny zespół handlowy, większą satysfakcję Klientów, wzrost efektywności sprzedaży i wyniku finansowego banku – to wszystko prowadzi do pewnej pozycji na rynku usług bankowych.
Dorota Suder Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak wygrać darmowe szkolenie?

Jak wygrać darmowe szkolenie?


Autor: Ewelina Daniła


Tak! Teraz i Ty możesz nauczyć się wiele. Za darmo!


Rynek szkoleniowy się powiększa i każdy zainteresowany ma teraz wielki wybór szkoleń i warsztatów. Niestety, większość z nich jest tak droga, że nie każdy może sobie na taki wydatek pozwolić. Co więc zrobić, by jednak móc korzystać z unikalnej wiedzy doświadczonych trenerów?

Niektórzy wytrwali ciułają przez jakiś czas, by w końcu móc wybrać się na spotkanie ze swoim jakimś ulubionym trenerem. Inni zadowalają się książkami bądź recenzjami w internecie. Wzdychają jednak, że to za mało. I mają rację. Dobrego szkolenia nie zastąpisz książką, filmem czy rozmową ze znajomymi. Entuzjastycznie nastawiony prowadzący oraz "żywy" kontakt z uczestnikami szkolenia jest na wagę złota.

Na szczęście są pewne firmy organizujące co jakiś czas szkolenia otwarte, na które może przyjść każdy zainteresowany. Przyciągają nie tylko bogatą treścią merytoryczną ale i przystępną ceną. A niektóre z nich organizują nawet konkursy w których można wygrać bezpłatne warsztaty! Czasami wystarczy tylko zapisać się na Newsletter...

Ewelina Daniła
http://www.artofbusiness.pl/newsletter/
Ewelina Daniła- właścicielka firmy szkoleniowej Art Of Business zajmującej się szkoleniami biznesowymi jak i z zakresu samorozwoju www.artofbusiness.pl www.bizneszdusza.blog.onet.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? Przeczytaj wskazówki największych mistrzów.

Chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? Przeczytaj wskazówki największych mistrzów.


Autor: Katarzyna Goldmann


W zawodzie agenta ubezpieczeniowego potrzebne są szczególne umiejętności, które możesz nabyć czytając ten artykuł.


Aby osiągnąć sukces w pracy o charakterze agenta ubezpieczeniowego, jedną i podstawową zasadą jest to, byś lubił to, co robisz. Widział w tym swój własny rozwój, satysfakcję, a nie tylko zarobki. Owszem pieniądze są ważne, ale myślę, że nie najważniejsze. Bo widzisz, nasuwa mi się takie pytanie: Jak coś, czego nie lubisz ma być dla Ciebie motorem do działania? Uzmysłów sobie, czy rzeczywiście jest to zajęcie dla Ciebie? Ja tak, to zapraszam do dalszej lektury.

W pracy agenta ubezpieczeniowego kolejną najważniejszą rzeczą jest umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem. Naturalność wypowiedzi, pogodne usposobienie oraz kompetentność odgrywają niemałą rolę. Od takich predyspozycji w dużej mierze zależał będzie Twój sukces. Każdy może to osiągnąć, wkładając trochę wysiłku w pracę nad sobą i zdobycie niezbędnej wiedzy. Narzucenie sobie odpowiedniego stylu pracy, szkolenie się, systematyczność, obowiązkowość, ścisłe określenie celu, ułatwią Twoją pracę.

By być naprawdę dobrym fachowcem w swojej dziedzinie, niezbędnym jest dla Ciebie opanowanie wiedzy z jej zakresu, systematyczna lektura nowo ukazanych pozycji książkowych, a dotyczących pozytywnego myślenia i profesjonalnej sprzedaży, a także poszerzanie swojego doświadczenia.

Miej świadomość tego, że nie ma nic za darmo. Twoja droga do zostania ekspertem ubezpieczeniowym będzie ciężka, ale z czasem stająca się coraz łatwiejszą. Jak długo to potrwa, zależy tylko od Ciebie. Jeżeli jesteś nastawiony entuzjastycznie do życia i do swojej kariery, to połowa sukcesu jest już za Tobą.

Kolejną ważną sprawą jest to, byś miał zawsze i wszędzie oczy i uszy szeroko otwarte. A dlaczego tak piszę? Bo w Twojej pracy możesz mieć naprawdę wiele okazji, na to by pozyskać klientów. Nie ważne, czy jedziesz autem, tramwajem, czy idziesz pieszo do pracy. Okazje same mogą się natrafiać, tylko najważniejsze jest czy będziesz potrafił je dostrzec i to wykorzystać.

I jeszcze jedno, niech porażki nie będą dla Ciebie porażkami, ale motywacją do działania. Nie zrażaj się nimi i umiej podnieść się najszybciej jak to tylko możliwe z upadku. W tym miejscu pragnę przedstawić Ci przykład pewnego agenta ubezpieczeniowego.

Otóż któregoś dnia umówił się na spotkanie z dyrektorem jednej z poznańskich fabryk w jego prywatnej posiadłości. Na tym drugim w kolejności spotkaniu, bo pierwsze miało miejsce w pracy, miało dojść do podpisania wniosku, co byłoby ostatnim krokiem w zawarciu umowy ubezpieczeniowej. Kiedy zjawił się na miejscu, drzwi otworzył mu syn właściciela fabryki, oświadczając, że jego ojciec nie spotka się z nim, bo jest chory. Następnie dodał, że skontaktuje się z nim osobiście, co w rzeczywistości oznaczało, że już nigdy nie zadzwoni. Na tym na chwilę zakończę mój przykład i zadam Ci pytanie: Jak myślisz, co zrobił agent, kiedy dyrektor fabryki zrezygnował z ubezpieczenia? Otóż powiem Ci. Nie załamał się, nie odpuścił sobie dalszej pracy tego dnia, nie wsiadł do auta i nie odjechał zrezygnowany do domu opłakiwać swoją porażkę. Wykorzystał to, w jakim miejscu się znajdował. A że 20 lat mieszkał w tych okolicach, przyszło mu na myśl, by odwiedzić starą znajomą. I tak też zrobił. Jak się później okazało – po długich rozmowach z nią i jej mężem, podpisał dla nich obojga umowy ubezpieczeniowe. I to był jego sukces, pozostał twardy, miał odpowiednie nastawienie, co pozytywnie poskutkowało :).

Pamiętaj, że od nastawienia i szybkiego poradzenia sobie z problemem, a raczej porażką, zależy Twoje dzisiaj, jutro, pojutrze, a w końcu Twoja przyszłość.
Artykuł pochodzi ze strony www.porady.implesite.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Firmy poszukują specjalistów koordynujących proces zarządzania w firmie

Firmy poszukują specjalistów koordynujących proces zarządzania w firmie


Autor: Patrycja Błoch


Przeglądając ogłoszenia o pracę, coraz częściej można spotkać się z ofertą pracy w charakterze Controllera. Terminologia związana z controllingiem coraz silniej uwidacznia się na rynku pracy. Controller, controlling i dział controllingu są to ostatnio bardzo modne słowa, warto zapoznać się z ich znaczeniem, gdyż możemy się z nimi spotkać pracując w dużej firmie.


Przeglądając ogłoszenia o pracę, coraz częściej można spotkać się z ofertą pracy w charakterze Controllera. Terminologia związana z controllingiem coraz silniej uwidacznia się na rynku pracy. Controller, controlling i dział controllingu są to ostatnio bardzo modne słowa, warto zapoznać się z ich znaczeniem, gdyż możemy się z nimi spotkać pracując w dużej firmie.

Zawód Controller

Istotą zadań Controllera jest użyczanie swojej wiedzy kierownikowi, na potrzeby zarządzania. Controller przygotowuje dla kierownika instrumenty zarządzania wykorzystywane w procesie ustanawiania celów, planowania, sterowania. Wypracowuje w firmie metodykę rozwiązań dotyczących:

- organizacji procesu podejmowania decyzji,
- zasad podziału zadań i odpowiedzialności,
- systemów informacji.

Zajmuje się obsługą procesów decyzyjnych, która polega między innymi na interpretowaniu konkretnych sytuacji decyzyjnych i kryjących się za nimi liczb. Troszczy się o przejrzystość i czytelność kosztów, wyników i strategii. Organizuje taki system informacji, który wspiera proces podejmowania decyzji.

Współpraca między kierownikiem a controllerem na płaszczyźnie wypracowywania decyzji opiera się na czytelnym podziale ról. Zadaniem kierownika jest podejmowanie decyzji, planowanie, kontrola, ustalanie celów. Zadanie controllera sprowadza się do ukierunkowania kierownika na właściwe cele i skuteczne metody ich realizacji. Jasny jest również podział odpowiedzialności między nimi.

Kierownik ponosi odpowiedzialność za wyniki, a controller ponosi odpowiedzialność za sposób postrzegania i przejrzystość wyników, oraz za upowszechnienie myślenia o firmie w kategoriach interesu.

Należy zaznaczyć, że kontrolowanie nie należy do zadań controllera. Do jego obowiązków natomiast należy podejmowanie działań, dzięki którym kierownik będzie mógł sam kontrolować swoje działania, mając wgląd w realizowany przez siebie proces osiągania celów firmy.

Zadania controllera można podzielić na cztery podstawowe kategorie; zadania dotyczące planowania, kontroli, informacji i pozostałe zadania sfery organizacyjnej: rozwiązania w sferze czasu pracy, kompetencji, zadania z zakresu doradztwa.

Więcej informacji na temat controllingu można znaleźć w Serwisie Controllingowym
http://www.controlling.edu.pl

redakcja@controlling.edu.pl


mgr Patrycja Błoch redakcja serwisu www.controlling.edu.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.