poniedziałek, 23 stycznia 2017

Skąd biorą się fryzjerzy

Skąd biorą się fryzjerzy


Autor: Jaspis


Każdy z nas korzysta z usług fryzjerskich. Obcinanie włosów to jeden z niewielu tradycyjnych zawodów, który nie został jeszcze wyparty, przez rozwój technologii, lub masową produkcję, która sprawia, że nie da się już oddawać butów do naprawy, gdyż są one jednorazowego użytku.


Jak na razie nie udało się wymyślić urządzenia, które zastępowałoby fryzjera, więc wszyscy jesteśmy zdani na ich usługi. Czy zastanawialiście się kiedyś jak w dzisiejszych czasach zdobywa się wykształcenie w tym zawodzie? Jest kilka możliwości. Przede wszystkim najbardziej podstawowa, czyli szkoła zawodowa, która kończy się państwowym egzaminem czeladniczym. Istnieją jednak również inne sposoby, na przykład kursy dla fryzjerów.

W tym wypadku jako klienci musimy jednak uważać. Na rynku jest bardzo dużo takich kursów, ale nie wszystkie są prowadzone na uczciwych zasadach. Jeżeli ktoś chodził na kurs "zostań fryzjerem w 5 tygodni" to możemy być pewni, że nie poradzi sobie z ostrzyżeniem nas jeżeli oczekujemy czegoś więcej niż tak zwanego jeżyka. Oczywiście nie jest to standard, są też szkolenia dla fryzjerów prowadzone przez odpowiedzialne osoby, które wiedzą, że w tym fachu liczy się najbardziej praktyka, której nie da się przeprowadzić w tak krótkim czasie.

Warto zwrócić też uwagę siedząc w salonie, czy oprócz zaświadczenia o zdobyciu uprawnień do wykonywania zawody nie znajdują się też dodatkowe dyplomy świadczące o ukończeniu dodatkowych zajęć, które mają na celu rozwijanie umiejętności fryzjerów. Takim dodatkowym atutem naszego fryzjera może być akademia fryzjerska ukończona przez niego. W takich akademiach często pracują osoby bardzo znane w tej branży i mające duże osiągnięcia na konkursach fryzjerskich. Jeżeli zobaczymy na ścianie salonu fryzjerskiego, do którego chodzimy taki dyplom to możemy być pewni, że nasz fryzjer poradzi sobie z każdą naszą zachcianką.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Praktyki i staże zawodowe w Europie

Praktyki i staże zawodowe w Europie.


Autor: Krzysztof Jachimowicz


Praktyki zawodowe są obecnie jedną z najpopularniejszych metod zdobywania przez młodych ludzi doświadczenia zawodowego i doskonalenia kwalifikacji, a dla pracodawców jednym ze sposobów poznania kandydatów do pracy.


Obok korzyści dla dalszego rozwoju kariery zawodowej, wyjazd taki daje stażystom możliwość poznania innego kraju. Zdobyte w czasie zagranicznych staży czy praktyk doświadczenie, przyczynia się do podniesienia atrakcyjności zawodowej studentów i absolwentów, zwiększając tym samym ich szanse na znalezienie ciekawej pracy.

W niniejszym artykule będzie można znaleźć informacje na temat zagranicznych programów praktyk i staży, stowarzyszeń studentów oferujących programy wymiany lub staży. Mam nadzieję, że informacje zawarte tutaj będą pomocne studentom i absolwentom w świadomym i przemyślanym podejmowaniu decyzji o wyjeździe na praktykę czy staż za granicę.

1. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

Program stwarza możliwość wzięcia udziału w szkoleniu/stażu w jednym z państw członkowskich UE/EOG. Aby móc uczestniczyć w programie należy zwrócić się do instytucji, które realizują projekty międzynarodowej wymiany studentów. W Europie można skontaktować się z Krajową Agencją programu. Każda instytucja określa czas i rodzaj szkolenia/stażu, wymagania stawiane kandydatom oraz termin składania wniosków. Pracodawcy, u których mają być organizowane szkolenia/staże, wybierani są w ramach umów o współpracy. Udział w tym programie jest bezpłatny, a praktykant/stażysta otrzymuje stypendium na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem: kosztów podróży, ubezpieczenia i zakwaterowania. Czas trwania szkolenia/stażu jest zróżnicowany, a program jest adresowany do osób uczących się, uczniów szkół średnich, studentów, absolwentów, jak i również do osób poszukujących pracy.

2. EURODYSSEE

Jest programem wymiany Zgromadzenia Regionów Europejskich. Daje on osobom w wieku 18-30 lat mieszkającym w regionach biorących udział w programie, możliwość zdobycia doświadczenia podczas 3-6 miesięcznej praktyki w przedsiębiorstwie w innym regionie uczestniczącym w programie. Adresowany jest więc do osób, przedsiębiorstw i regionów.

3. SEZAME

Jest to stowarzyszenie oferujące cudzoziemcom wymiany i praktyki rolnicze we Francji. Uczestnikiem może być osoba w w ieku 18-30 lat, student lub absolwent szkoły rolniczej, który posiada doświadczenie w rolnictwie i zna język państwa przyjmującego. Uczestnicy praktyk otrzymują wynagrodzenie.

4. AESTE

Program wymiany który obejmuje dziedziny techniczno-naukowe, architekturę oraz inżynierię. Adresowany jest do osób pragnących odbyć staż w swoim kraju lub do tych, którzy znaleźli pracodawcę gotowego przyjąć ich na staż w innym kraju, ale w tym przypadku pracodawca uiszcza opłatę na konto IAESTE. Aby zarejestrować się w stowarzyszeniu, należy skontaktować się z przedstawicielem IAESTE we własnym kraju, a prawie wszystkie kraje europejskie takich przedstawicieli mają.

5. BEST

Jest to Rada Europejskich Studentów nauk technicznych, która promuje komunikację, współpracę oraz możliwość wymiany studentów w całej Europie.

6. AIESEC

Stowarzyszenie to wspiera międzynarodowe wymiany w dziedzinach zarządzania i ekonomii, promując dwa rodzaje praktyk. Pierwszą z nich jest praktyka socjalna w organizacjach pozarządowych, drugą - praktyka/staż u pracodawcy. Praktyki mogą trwać od 8 do 78 tygodni i sa adresowane do uczniów lub świeżo upieczonych absolwentów uczelni ekonomicznych. Nabór odbywa się na początku roku akademickiego i obejmuje egzamin językowy oraz rozmowę kwalifikacyjną z kadrą pedagogiczną i zarządzającą uczelnią. Wydatki za podróż pokrywa praktykant. AIESEC zapewnia zakwaterowanie, a pracodawca zwraca poniesione wydatki. Oosby zainteresowane powinny zarejestrować się na uczelni będącej członkiem AIESEC lub skontaktować się z przedstawicielem w swoim kraju.

7. ELSA

Stowarzyszenie zajmujące się programem staży i praktyk zawodowych dla prawników. Jest stowarzyszeniem studentów i młodych absolwentów prawa. Kandydaci powinni przesłać wypełniony formularz wraz z CV. Selekcja stażystów przeprowadzana jest przez zainteresowane biura i firmy. Jednym z wymagań jest znajomość języka kraju, w którym odbywać ma się staż. Zazwyczaj po zakończeniu stażu ma miejsce zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

8. IFMSA

Prowadzi działalność w branży medycznej. Stowarzyszenie organizuje staże dla studentów szkół medycznych oraz młodych lekarzy, poniżej 28 roku życia, w okresie 6 miesięcy od ukończenia studiów. Rekrutacja na staż odbywa się na początku roku akademickiego oraz zapewnia się bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

9. EURES

Jest siecią współpracy służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy. Celem działania EURES jest ułatwienie mobilności na europejskim ranku pracy poprzez oferowanie usług na rzecz poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, a także wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze swobodnego przepływu osób na terenie EOG.

Studenci lub absolwenci zainteresowani podjęciem stażu bądź praktyki u pracodawców zagranicznych powinni szukać ofert na stronach internetowych swoich uczelni, instytucji naukowych lub wybranych pracodawców.

W artykule wykorzystano materiały z broszury opracowanej przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak budować efektywny zespół?

Jak budować efektywny zespół?


Autor: Ania Jowisz


Żeby stworzyć efektywny zespół, menadżer musi podjąć się innej pracy niż ta, nakierowana na indywidualny rozwój poszczególnych pracowników. Powinien on skupić się na czterech obszarach:


Budowanie zespołowego poczucia wartości i celu
Poczucie wartości (uczucie satysfakcji czerpane nie tylko z osiągnięć indywidualnych, ale również zespołowych i całej organizacji), przekłada się na efektywność grupy, co wykazały niejedne badania. Zespoły zapytane o to, co najlepiej buduje ich poczucie wartości zespołowej, najczęściej odpowiadają, że lider, który kieruje się zasadami i wspiera zespół, wspólny cel zespołu, wspólne świętowanie sukcesów, szansa na wykazanie się kreatywnością, pochwały i uznania, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, system, który nagradza pracę zespołową. Kiedy nagradzane są wyłącznie sukcesy indywidualne, brak jest okazji do wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami, nie ma wsparcia i uznania wysiłków zespołu, nie należy oczekiwać zaskakujących rezultatów pracy zespołowej, postępów czy zaangażowania.

Rozwijanie zdolności szybkiej adaptacji do zmian
W dzisiejszych czasach coraz trudniej nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, czy wymogami, dlatego dobry zespół powinien umieć dostosować się do tak zmiennych warunków w sposób szybki i płynny. Takie zespoły charakteryzują się:

-Jasno określonymi zasadami współpracy obejmującymi wcześniej zdefiniowany zakres swobody decyzyjnej w ramach zespołu, jasno określonymi celami zarówno indywidualnymi jak i zespołowymi, zakresem wspólnych działań: ilości, jakości, sposobie mierzenia, kontrolowania i rozliczania, zasady komunikacji wewnątrz zespołu.

-Stałym dostępem do informacji, czyli wypracowanym procesem bieżącego uzyskiwania przez zespół informacji dotyczących zmian w zakresie strategii, celów i oczekiwań stawianych przez kierownictwo, a także zmian zachodzących na rynku i wynikających z nich wyzwań dla funkcjonowania organizacji i jej klientów.

-Możliwością bieżącego doskonalenia wiedzy i umiejętności, która opiera się na wspólnym wyciąganiu wniosków z popełnionych błędów, analizowaniu działań, które pozwoliły osiągnąć innym sukces, systemie samodoskonalenia wspartym wzajemnym coachingiem.

Zarządzanie rozwiązywaniem konfliktów
Różnica opinii jest nieunikniona zawsze tam, gdzie spotykamy więcej niż jedną osobę, a już w ogóle kiedy kilka osób ma pracować razem. Różne style pracy, osobiste preferencje tworzą podłoże do powstawania konfliktów. Konflikty w zespole mogą być destruktywne oraz konstruktywne. Te pierwsze będą niszczyć dobre relacje i obniżać efektywność zespołu, natomiast te drugie będą wspierać kreatywność i promować wymianę wiedzy oraz doświadczeń. Efektywne zespoły na bieżąco analizują potencjalne źródła nieporozumień i podejmują działania w celu ich wyeliminowania. W przypadku konfliktu menadżer zespołu może sam rozwiązać taki spór, bądź wspomóc zespół w zażegnaniu kłótni.

Zabezpieczanie odpowiednich zasobów
Skuteczność i efektywność zespołu można podnieść zapewniając mu we właściwym czasie i ilości odpowiednie zasoby. Zespół powinien samodzielnie określić, jakie zasoby są mu niezbędne dla osiągnięcia sukcesu, i które z nich są najważniejsze, natomiast rolą menadżera zespołu jest ich wynegocjowanie wewnątrz organizacji.

Tak więc menadżera zespołu czeka niemałe wyzwanie: musi on skupić się nie tyle na wszystkich z osobna co na całej grupie jako jedności - na bok muszą odejść ustalanie celów indywidualnym pracownikom, nagradzanie pojedynczych osób zamiast całego zespołu czy faworyzowanie jednostek. Nie jest to jednak zadanie łatwe. Z pomocą mogą nam tu przyjść odpowiednie szkolenia czy kursy prowadzone przez doświadczonych menadżerów i rzetelną firmę. Należy również pamiętać, iż dowodząc dobrymi sprzedawcami nie zawsze dowodzimy dobrym zespołem i nawet posiadając w zespole wybitne jednostki, utworzenie zgranej i dopracowanej grupy może nas kosztować dużo ciężkiej pracy.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Poznaj Sekrety Rekrutujących

Poznaj Sekrety Rekrutujących


Autor: Angelika Śniegocka


Jeśli znasz mojego bloga lub moją książkę "Rozmowa kwalifikacyjna - o czym nie wiedzą kandydaci do pracy czyli sekrety rekrutujących", to już wiesz, że wcale nie musisz być najlepszym kandydatem, aby dostać pracę. Poznaj sekrety, których zrozumienie umożliwi Ci wyjście z matni bezowocnego szukania pracy.


Sekret 1: Interview to rozmowa

Interview jest rozmową i jak w każdej rozmowie najważniejsze jest nawiązanie kontaktu z drugą osobą. Bycie miłą, sympatyczną osobą którą da się lubić jest kluczem do zjednania sobie ludzi i osiągnięcia sukcesu.
Sekret 2: Rozmowa kwalifikacyjna wymaga umiejętności po obydwu stronach

Nie wszystkie rozmowy są prowadzone perfekcyjnie, tak samo jak Ty nie zawsze świetnie na nich wypadasz. Rekrutujący to też człowiek i czasem też jest początkujący, tak jak i Ty. Wykorzystaj to - pomóż mu w trudnych momentach, a na pewno będzie Ci wdzięczny i Cię zapamięta.

Sekret 3: Nie ma idealnych kandydatów

To jest dobra wiadomość dla Ciebie. Wybór kandydata do pracy nie różni się niczym od wyboru mebli czy samochodu. Jest to zawsze kompromis pomiędzy tym kogo chcemy mieć a tym kto jest dostępny w danej chwili na rynku i na kogo nas stać. Jeśli kupowałeś meble albo samochód to już wiesz, że to iż nie jesteś najbardziej pożądanym kandydatem wcale nie oznacza, że nie zajmiesz wcześniej czy później wakatu w tej firmie.

Sekret 4: Wakat to problem i Ty jesteś jego rozwiązaniem

Gdyby firma nie miała problemów, nie potrzebowałaby Cię do pracy. Nikt nie lubi płacić za coś, co nie jest mu potrzebne do szczęścia. Jeśli to zrozumiesz, masz duże szanse na osiągnięcie sukcesu. Ułatwiaj ludziom pracę, bądź rozwiązaniem ich problemów a będą Ci wdzięczni i Cię zapamiętają. Zasada ta ma zastosowanie praktycznie w każdej chwili procesu rekrutacyjnego.

Sekret 5: Pracy nie dostają tak naprawdę najlepsi kandydaci

Jak już pisałam, nie ma idealnych kandydatów, a z tych dostępnych na rynku i tak nie dostają pracy najlepsi. Czy naprawdę uważasz, że McDonald's robi najlepsze hamburgery?

Rekrutacja to sprzedawanie siebie jako produktu, który rozwiąże obecne problemy pracodawcy. Bycie sobą jest tu najgorszym rozwiązaniem. Masz na tej scenie do odegrania rolę - rolę kandydata do pracy i to bardzo dobrego kandydata, więc nie możesz zachowywać się jak u siebie w salonie na kanapie. Wtedy byłbyś na pewno sobą, tylko jaką odniósłbyś z tego korzyść?

Sekret 6: Rozmowa rekrutacyjna to gra pozorów

I są w niej tematy, o których nie mówi się wprost. Wiadome jest, że chcesz z tego układu jak najwięcej wyciągnąć, ale mów językiem korzyści pracodawcy, nie swoich. Pracujesz dla pieniędzy, to jasne, ale nie poruszaj pierwszy tego tematu. Są to niepisane zasady bon-tonu i ktoś, kto ich nie przestrzega jest jak gość psujący powietrze na przyjęciu. Raczej nikt nie zwróci Ci uwagi, ale niesmak po sobie pozostawiasz.

Sekret 7: Większość pytań możesz przewidzieć i nauczyć się na nie odpowiadać

Ale gotowe odpowiedzi na pytania nie istnieją. Odpowiedzi na trudne pytania, które są dobre dla każdego kandydata, są nisko punktowanymi odpowiedziami! Dobra odpowiedź to odpowiedź osadzona w Twoim życiorysie i Twoich realiach - a jak się zapewne domyślasz nie jest możliwe napisanie takiej tutaj dla każdego Czytelnika.

Wszystko, co musisz zrobić to zamienić swoje wykształcenie, umiejętności i swoje unikalne cechy osobowości na język korzyści. Mów językiem korzyści pracodawcy, nie swoich. Jeśli miałbyś zapamiętać z mojego bloga jedno tylko zdanie, to niech to będzie to:

MÓW JĘZYKIEM KORZYŚCI PRACODAWCY

Wtedy nawet jeśli znajdziesz się w sytuacji, że nie przewidziałaś jakiegoś pytania, to wystarczy, że zastanowisz się chwilę nad tym po co Ci je zadano, w jakim celu, co tak naprawdę chce usłyszeć pracodawca, a bez problemu znajdziesz na nie właściwą odpowiedź.


Angelika Śniegocka
Dyrektor Personalny
www.RozmowaRekrutacyjna.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kursy zawodowe sposobem na kryzys

Kursy zawodowe sposobem na kryzys


Autor: Piotr Kwiatkowski


Kryzys gospodarczy nie pozostawia złudzeń - coraz częściej jesteśmy zmuszeni do przekwalifikowania się i szukania nowego miejsca pracy. Pomocne w tym okazują się kursy organizowane przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego.


W dobie szalejącego kryzysu gospodarczego coraz więcej osób traci obecne miejsce pracy i zmuszone jest do szukania nowego stanowiska, stanowiska które zapewni byt i pozwoli przejść przez ciężkie czasy obronną ręką. W związku z powyższym nie dziwi fakt zwiększającej się popularności wszelkiej maści kursów umożliwiających nam szybkie przekwalifikowania i dostosowanie się do nowych warunków pracy.

Jednym z popularniejszych jest kurs operatora wózków widłowych po którym zdobędziemy możliwość pracy przy rozładunku w magazynach, sklepach, hurtowniach, portach czy fabrykach. Jak więc widać kurs ten stwarza praktyczne możliwości zatrudnienia się wszędzie tam, gdzie następuje częsty obrót towarami w dużej ilości lub też towarami o dużych gabarytach.

Jednym z ośrodków pozwalających na kurs kierowca wózków widłowych jest Ośrodek Kształcenia Zawodowego znajdujący się w miejscowości Wieluń a jednocześnie w pobliżu miejscowości: Wieruszów, Praszka, Olesno, Sieradz i Pajęczno. Jako, że miałem okazję tam uczestniczyć w szkoleniu więc pozwólcie, że w tym artykule właśnie na jego przykładzie postanowię wam wyjaśnić na czym polega omawiane przeze mnie szkolenie.


W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że kurs na wózki widłowe - dokładniej „Kurs na kierowcę - operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym" - jest na wszystkie typy i rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych widłowych w jakich skład wchodzą spalinowe, akumulatorowe oraz na gaz LPG.


W drugiej kolejności przypominam, że jak w przypadku większości kursów tak i przy tym występują pewne wymogi, które musi spełnić kandydat. Nie są to zbyt restrykcyjne kryteria, w skład których wchodzi ukończony wiek 18 lat, przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków jezdniowych widłowych z napędem silnikowym.


Szkolenie trwa 67 godzin i składa się z części praktycznej oraz z teoretycznej - przy czym część teoretyczna stanowi lwią część przysposobienia - kończy się zaś egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Po pomyślnym ukończeniu egzaminu dostajemy Zaświadczenie kwalifikacyjne ważne na terenie całej Polski oraz w razie potrzeby Certyfikat uprawniający do pracy na terenie państw Unii Europejskiej.


Jak widać na powyższym przykładzie przeszkolenie do nowej pracy trwa niespełna 70 godzin a cena takowego kursu wacha się w granicach od 300 do 700 złotych. W związku z szalejącym kryzysem należało by pomyśleć o swojej przyszłości nawet jeżeli aktualnie posiadamy jeszcze pracę. Pomocne w tym są przeróżne kursy prowadzone przez OKZ - Ośrodki Kształcenia Zawodowego.

Jednym z ośrodków pozwalających na kurs kierowca wózków widłowych jest Ośrodek Kształcenia Zawodowego znajdujący się w miejscowości Wieluń a jednocześnie w pobliżu miejscowości: Wieruszów, Praszka, Olesno, Sieradz i Pajęczno. Jako, że miałem okazję tam uczestniczyć w szkoleniu więc pozwólcie, że w tym artykule właśnie na jego przykładzie postanowię wam wyjaśnić na czym polega omawiane przeze mnie szkolenie.


W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że kurs na wózki widłowe - dokładniej „Kurs na kierowcę - operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym" - jest na wszystkie typy i rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych widłowych w jakich skład wchodzą spalinowe, akumulatorowe oraz na gaz LPG.


W drugiej kolejności przypominam, że jak w przypadku większości kursów tak i przy tym występują pewne wymogi, które musi spełnić kandydat. Nie są to zbyt restrykcyjne kryteria, w skład których wchodzi ukończony wiek 18 lat, przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków jezdniowych widłowych z napędem silnikowym.


Szkolenie trwa 67 godzin i składa się z części praktycznej oraz z teoretycznej - przy czym część teoretyczna stanowi lwią część przysposobienia - kończy się zaś egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Po pomyślnym ukończeniu egzaminu dostajemy Zaświadczenie kwalifikacyjne ważne na terenie całej Polski oraz w razie potrzeby Certyfikat uprawniający do pracy na terenie państw Unii Europejskiej.


Jak widać na powyższym przykładzie przeszkolenie do nowej pracy trwa niespełna 70 godzin a cena takowego kursu wacha się w granicach od 300 do 700 złotych. W związku z szalejącym kryzysem należało by pomyśleć o swojej przyszłości nawet jeżeli aktualnie posiadamy jeszcze pracę. Pomocne w tym są przeróżne kursy prowadzone przez OKZ - Ośrodki Kształcenia Zawodowego.<-->


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.